Revisjon: ühistupanka paigutatud linna raha kulus väga kõrgetele palkadele ja PR-üritustele, kuid tõendeid Savisaare kaitsjakulude katmisest ei leitud

 (61)
Raha ja kalkulaator
Raha ja kalkulaatorFoto: Ilmar Saabas

Tallinna volikogu revisjoniaktist selgub, et ühistupanga loomisel ja selle rahastamisel pole tegu mitte ühistulise tegevuse, vaid munitsipaalkapitalismiga, sest linna panus panga kapitali on olnud 5 miljonit eurot, samas kui kõigi teiste osapoolte panus on keskmiselt 1700 eurot.

Siiski ei leidnud komisjon tõendeid, nagu oleks panga asutamiseks eraldatud vahendeid kasutatud advokaadibüroost LEXTAL õigusteenuse ostmiseks Edgar Savisaare kaitsmiseks.

Tallinna linnavolikogu arutas 2. juunil Ühistupanga Asutamise Sihtasutuses läbi viidud revisjoniakti, mille koostasid Priidu Pärna (IRL) ja Hanno Matto (SDE). Selgub, et Tallinn on tänaseks kulutanud ühistupanga asutamisele üle poole miljoni euro ning lisaks paigutanud panga algkapitali 5 miljonit eurot. Priidu Pärna sõnul on tänaseks kantud äriregistrisse Eesti Ühistupank, mis näitab Savisaare ambitsioone luua Tallinna maksumaksja rahaga üle-eestilise haardega krediidiasutus.

„Ühistupanga sihtasutuse suhtes läbi viidud revisjoni on saatnud pidev blokeerimine ning uurijate tagakiusamine,“ tõdes Pärna. „Lisaks sellele, et revisjonikomisjoni eelmine esimees liigse uurimise tõttu tagandati, keeldus linnavolikogu esimees nii revisjoni tähtaja pikendamisest kui ka Tartu Ülikooli õigusteadlaste käest asjassepuutuva analüüsi tellimisest.“

„Ühistupanga asutamise sihtasutuse üheks põhiülesandeks oli panga asutamisdokumentide ettevalmistamine ja koostamine. Revisjoni käigus selgus, et panga asutamisdokumendid on tellitud hoopis linnakantselei raha eest, mis tähendab, et sajad tuhanded linna poolt sihtasutusele eraldatud eurod, on täitnud muud eesmärki,“ ütles volinik.

Seotud lood:

„Ühistupangale eraldatud raha on kulunud väga kõrgete palgakulude, PR ürituste ja konverentside kulude katteks,“ tõdes Pärna.

„Linn on ühistupanga asutamisse panustanud 5 miljoni euroga, kõik ülejäänud 153 algatajat on kokku saanud kõigest 260 tuhat eurot. See tähendab, et Tallinna viie miljoni kõrval on kõik teised algatajad keskmiselt panustanud vaid 1700 euroga,“ ütles Pärna.

„Linnavalitsuse põhilisi väiteid ühistupanga toetuseks on, et Tallinn toetab ühistulist tegevust ning linn on vaid üks paljudest panga algatajatest,“ ütles Pärna. „Asjaolu, et linn panustab 95% kogu panga kapitalist tõestab, et tegemist on munitsipaalpangaga ning ülejäänud on satelliidid, keda on vaja, et jätta seaduse ees mulje ühistulisest tegevusest.“

Revidendid leidsid, et linna ülesanne ei ole avalike vahendite eest tegeleda munitsipaalkapitalismi ja ettevõtlusega olukorras, kus kohaliku omavalitsuse põhiülesanded hariduse, teedeehituse, lasteaiakohtade jne osas on täitmata ja seetõttu peab linn panga asutamislepingust taganema.

Pärna sõnul ei leidnud revisjonis kinnitust IRL varasemad väited nagu oleks panga asutamiseks eraldatud vahendeid kasutatud advokaadibüroost LEXTAL õigusteenuse ostmiseks Keskerakonna või Edgar Savisaare huvides.