Reservõppustel osalejat toetavate tööandjate arv on aastaga kahekordistunud - üle 200 tööandja jätkab õppuste ajal palga maksmist

 (23)
Vaata, kas ka Sinu tööandja kuulub nende hulka!
Algas mereväe õppekogunemine Mere-siil 2018
Foto: Egert Kruberg, Kaitseväe peastaabi teavitusosakond

Esmaspäeval algab iga-aastane kaitseväe suurõppus Kevadtorm, kus osaleb üle 2000 reservväelase. Ehkki tööandjatel on kohustus üksnes võimaldada oma töötajatele õppekogunemisel osalemine, on tänase seisuga üle 200 tööandja, kes on otsustanud teha lisasammu, jätkates oma töötajale õppusel osalemise ajal palga maksmist.

Eilse seisuga oli kaitseväele teadaolevalt 216 ettevõtet, kes oma töötajat õppekogunemisel osalemise tõttu palgast ilma ei jäta. Kaitseväe pressiesindaja Arvo Jõesalu sõnul on nende hulgas nii kümnekonna kui ka mitme tuhande töötajaga tööandja erinevatest tegevusvaldkondadest.

Reservõppekogunemisel osalevat toetajat saab tööandja toetada mitmel viisil. Enimlevinud ongi palga säilitamine õppusel osalemise ajal, ent on ka neid ettevõtteid, kes kompenseerivad palga ja õppekogunemise toetuse vahe, et reservväelane ei kaotaks sissetulekus.

Riigipoolne toetus on nimelt sõdurile, allohvitserile ja ohvitserile ametikoha järgi vastavalt 37, 40 ja 50 eurot päeva kohta.

Samas on ka neid tööandjaid, kes on viinud oma töötajad lausa ise õppusele kohale, ütles kaitseväe pressiesindaja Arvo Jõesalu.

"Kaitsevägi on neile tööandjatele tänulik ja me loodame, et nad panustavad ka edaspidi sel viisil riigikaitsesse. Samuti kutsume üles ka teisi tööandjad nende 216 tööandja eeskuju jälgima," ütles Jõesalu.

Seotud lood:

Aastal 2014 sõlmisid Eesti kaubandus-tööstuskoda, Eesti tööandjate keskliit, kaitseministeerium ja kaitsevägi hea tahte ja koostöökokkuleppe, mille eesmärgiks on rõhutada ettevõtjate ja tööandjate soovi panustada Eesti riigikaitsesse.

Lepe sõlmiti enne suurõppust Siil 2015 ja samuti kohtus kaitseväe juhataja eelmisel aastal enne suurõppust Siil 2018 oma töötajatest reservväelasi toetavate ettevõtetega. "Just Siilil osaleb korraga kõige rohkem reservväelasi," ütles Jõesalu.

Enne esimest Siili suurõppust olid esimesed algatusega kaasa tulnud tööandjad Tallinna Lennujaam AS ja Tallinna Lennujaam GH. Eelmise aasta veebruaris oli riigikaitsjaid toetavate ettevõtete arv 63, aga juba sama aasta aprillis oli see number 103. Siili ajal ja järel ületas aga toetavate tööandjate arv 200 piiri.

"Oleks kohatu spekuleerida teemal, mis võiksid olla vastuargumendid, küll aga saan öelda, et tööandjad, kes on endast meile märku andnud, on olnud väga positiivse suhtumisega ja näidanud üles initsiatiivi ning näinud võimalust riigikaitsesse panustada.

Tema sõnul on tähtis siinkohal sellisest võimalusest rääkimine ja teavitamine, sest näiteks enne eelmist õppust Siil oli veebruari lõpuga meile teada 63 tööandjat ja juba sama aasta aprilli alguseks oli see number 103 ning kasvas Siili ajal ning järel kuni jõudis praeguse arvuni.

Õppekogunemiselt puudumise põhjused on aga Jõesalu sõnul erinevad ja sõltuvad kindlasti konkreetsest reservväelasest. "Need on seotud siis kas õpingute, pere või tööeluga, kusjuures alati ei pruugi olla põhjuseks palgakaotus, vaid just konkreetsed tööülesanded," ütles ta.

"Siinkohal on paslik meelde tuletada, et kui reservväelane ei saa mingil põhjusel õppekogunemisel osaleda, siis tuleb sellest kindlasti oma üksusele teada anda," märkis Jõesalu.

Kaitseväele teadaolevate riigikaitsjaid toetavate tööandjate nimekirjaga saad tutvuda siin.