Repinski kitsefarmile on viimase kahe aasta jooksul tehtud 30 ettekirjutust

 (170)
Lisatud Repinski kommentaar!
Konju Mõisa Talu
Konju Mõisa TaluFoto: Rauno Volmar

Uue maaeluministri Martin Repinski Konju Kitsefarmis on Veterinaar- ja toiduamet (VTA) viimase kahe aasta jooksul tuvastanud 30 nõuete rikkumist.

Kontrollide käigus on OÜ Konju Kitsefarm saanud VTA-lt viimase kahe aasta jooksul kokku 30 ettekirjutust puudujääkide kõrvaldamiseks. Kontrolle tehakse nii plaaniliselt kui ka ametile saabuvate vihjete põhjal.

Ettekirjutuse tegemine ei ole midagi erakorralist ja see on järelevalveametniku tavapraktika.

"Ettekirjutuse tegemine ei ole midagi erakorralist ja see on järelevalveametniku tavapraktika. Tegemist on tootmisettevõttega ja tootmistegevuse käigus esineb ikka aegajalt teatud nõuetele mittevastavusi," selgitas VTA pressiesindaja Martin Altraja.

Ettekirjutusi on erinevat laadi ja nende täitmiseks antav tähtaeg sõltub eelkõige sellest, kas tuvastatud asjaolu vajab kohest sekkumist või piisab, kui seda tehakse mingi aja jooksul. VTA andmetel likvideeritakse suurem osa puudujääke pärast ettekirjutuste tegemist ning tihedad kontrollid ja mitmed ettekirjutused on eriti toiduettevõtete puhul sagedased.

"Iga ettekirjutuse täitmiseks antakse aeg ja tehtud ettekirjutusi täidetakse ettevõttes üldjuhul tähtaegselt," täpsustas Altraja. Pärast puudujääkide väljatoomist tehakse ka järelkontroll.

Seotud lood:

Aastal 2015 viidi Konju Kitsefarmis läbi 5 kontrolli, millest 2 plaanilist, 1 proovide võtmisega seonduv, 1 vihjepõhine ja 1 plaaniline turukorralduslike nõuete täitmise kontroll. Viie kontrolli käigus tuvastati 14 rikkumist. Kõige enam rikkumisi tuvastati proovide võtmises ja analüüsis ning järelkontrollis.

Ettekirjutuste arv liigiti 2015:

Konju kitsefarmi ettekirjutused 2015 Foto: Kuvatõmmis

2016. aastal on ettevõttes teostatud 5 kontrolli, millest 3 plaanijärgset, 1 järelkontroll ja 1 vihjepõhine kontroll. Viie kontrolli käigus tuvastati 16 rikkumist, kõige probleemsemaks kohaks osutusid toidukäitlemise ruumid.

Ettekirjutuste arv liigiti 2016:

Konju kitsefarmi ettekirjutused 2016 Foto: Kuvatõmmis

Et paremini selgitada, missuguseid suuremaid või pisemaid nõudeid võidakse tootmisettevõtetes rikkuda, on järgnevalt välja toodud mõned näited, mis ei ole otseselt seotud Konju Kitsefarmiga, kuid on loo autori arvates olulised lugejatele teema paremaks mõistmiseks. Näiteks kui ametnik tuvastab, et tootmisruumis on põrandaplaat katki või töötaja tervisetõendi kehtivus on möödunud, tehakse vastavasisuline ettekirjutus puuduse kõrvaldamiseks. Lisaks võib nõuetele rikkumiseks pidada ka kehvas seisus olevat vee äravoolutrappi või ka seda, kui näiteks tootmishoones olevates putukavõrkudes on mõni auk. Suuremate rikkumiste hulka võib lugeda näiteks seda, kui leitakse puudujääke veeproovide võtmises või kui näiteks tootes sisalduv toidualane info ei lähe kokku toote pakendil märgituga.

Maaeluminister Martin Repinski ütles tänasel pressikonverentsil VTA ettekirjutisi kommenteerides, et ühel korral ei olnud tõepoolest pakendil olev tekst korrektne. "Kui oleks mingi tõsine hügieeniprobleem või leitud hügieeniline kuritegu, oleks meie litsents peatatud, tühistatud ja meil ei oleks võimalik Eesti või Euroopa poodides kitsejuustu ega ka teisi tooteid turustada," selgitas Repinski.

"Võin kinnitada, et VTA ja teised ametnikud on alati oodatud Konju Kitsefarmi kontrollima," märkis Repinski. Samas lisas Repinski, et taandub Konju Kitsefarmi juhtimisest.