Relvatootja Sig Sauer ei saanud kaitseväe relvahankes õigust ka halduskohtus

 (57)
Foto on illustreeriv.
Foto on illustreeriv. Foto: Ilmar Saabas

Täna jättis Tallinna halduskohus rahuldamata kaitseväe relvahankes osalenud relvatootja Sig Saueri kaebuse. Sig Sauer taotles otsuse tühistamist, mis tunnistas hanke võitnud relvatootja verifitseerituks ja nende pakkumuse edukaks.

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus kuulutas ülemöödunud aastal välja hanke, mille eesmärk oli hankida Eesti kaitseväele uusi automaattulirelvi. Hankele tunnistati vastavaks kolm pakkujat, võitjaks kuulutati Lewis Machine & Tool Company (LMT). Seepeale vaidlustas samuti hankele vastavaks tunnistatud Sig Sauer otsuse riigihangete vaidlustuskomisjonis (VAKO).

Samuti taotles Sig Sauer halduskohtus Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse ja tänavu 11. märtsil tehtud VAKO otsuse tühistamist, millega tunnistati LMT verifitseerimist ja pakkumus edukaks. Kaebaja hinnangul ei ole hankija otsused õiguspärased, kuna verifitseerimine toimus vastuolus hankedokumentide tingimustega.

Vaidlus oli selles, kas relva kaba ja punatäppsihikut pidi hankedokumentide tingimuste kohaselt kukutamistesti raames testima ja kas nendele testi käigus tekkinud kahjustusi tuli käsitleda relva oluliste puudustena.

Kohtu hinnangul nägid hankedokumendid ette, et relva kaba suhtes tuli verifitseerimise raames läbi viia üksnes ülevaatus. See hõlmas pelka vaatlust ning lihtsamaid kaba füüsilist vastupidavust mittekontrollivaid toiminguid.

Seotud lood:

Kohus leidis, et kui vastav relva osa pidi osalema ka mõnes testis, siis oli hankija selle hankedokumendis konkreetselt välja toonud. Hankedokumendis ei olnud aga nõuet, et kaba ja punatäppsihik oleksid pidanud osalema kukutamistestis ja jääma seejuures terveks. Seetõttu ei olnud õiguslikku tähendust asjaolul, et relva kaba ja punatäppsihik said kukutamistestil kahjustusi.

Kohtu hinnangul oli seega õige Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse otsus, et hoolimata relva kabal ja punatäppsihikul testi käigus ilmnenud kahjustustest, tuli LMT pakkumus vastavaks tunnistada. Seetõttu oli õige ka VAKO seisukoht, et relva kaba ja punatäppsihiku võimalikku kahjustamist kukutamistesti raames ei olnud vajalik hinnata.

„Olukorras, kus kaitseväe poolt kasutatud tehnika vananeb, mõjutab see otseselt riigi kaitsevõimet. Samas ei ole kohtul põhjust arvata, et praegusel hetkel kaitseväe kasutuses olevad automaatrelvad oleksid niivõrd vananenud, et riigi kaitsevõime seisukohast tulenevalt oleks hädavajalik nende välja vahetamine juba enne vaidluse lõppemist,“ selgitas halduskohus. Lisaks toodi välja, et kui relvade vajadus oleks olnud kriitilise tähtsusega, siis oleks hange kuulutatud välja oluliselt varem, kui seda tehti.

LMT kasuks mõisteti Sig Sauerilt välja menetluskulud 4 761 eurot. Menetlusosalised võivad otsuse vaidlustada Tallinna Ringkonnakohtus hiljemalt 13. mail.