REKTORIBLOGI ja FOTOD: Tartu ülikooli rektoriks valiti tagasi Volli Kalm: ma arvasin, et teist korda on lihtsam, aga ei tundu

 (102)

Täna valis Tartu ülikooli 250-liikmeline valimiskogu, kuhu kuuluvad nõukogu, senati, valdkondade nõukogude ja üliõpilasesinduse liikmed ning professorid ja juhtivteadurid, rektorina jätkama Volli Kalmu.

Tartu ülikooli rektoriks kandideerisid senine rektor, TÜ rakendusgeoloogia professor Volli Kalm ja TÜ praktilise filosoofia professor Margit Sutrop.

Esimeses valimisvoorus jagati välja 215 sedelit. Volli Kalm sai 113 ja Margit Sutrop 97 häält. Märgistamata sedeleid oli viis. Valituks osutumiseks tulnuks koguda poole valimiskogu koosseisu ehk 126 valimiskogu liikme toetus. Teise vooru pääses enim hääli saanud kandidaat ehk Volli Kalm, kellele teises voorus anti 147 poolthäält, millega Kalm osutus valituks. Hääletuskastis oli teises voorus 210 sedelit.

Professor Volli Kalm ütles oma lühikeses sõnavõtus enne valimiskoosoleku algust, et tunneb vastutust uute hiljuti alustatud arengute ees. „Ma tunnen vastutust nende sisulise elluviimise ja võimalike vigade parandamise eest. Usun, et me koos saame ja teeme selle ülikooli paremaks. Ma luban, et töötan kõigi meie ja parema ülikooli nimel,” rääkis Kalm.

Seotud lood:

Volli Kalm on sündinud 10. veebruaril 1953. aastal. Ta lõpetas 1976. aastal Tartu ülikooli geoloogia eriala. 1984. aastal kaitses Kalm geoloogiakandidaadi kraadi tööga „Formation, composition and usage of glaciofluvial deposits in Estonia”. 1988–1989 oli ta järeldoktorantuuris Alberta ülikooli geoloogiaosakonnas. Volli Kalm on alates 1981. aastast töötanud TÜ bioloogia-geograafiateaduskonna geoloogia instituudis. 1998–2003 oli ta Tartu ülikooli õppeprorektor. Alates 2012. aastast on professor Volli Kalm Tartu ülikooli rektor.

Loodus ja täppisteaduste valdkond esitas veebruari alguses rektori kandidaatideks nii Margit Sutropi kui ka Volli Kalmu. Sutropi kandidatuuri toetasid ka sotsiaalteaduste valdkond ja humanitaarteaduste ja kunstide valdkond. Kalmu kandidatuuri toetas meditsiiniteaduste valdkond.

Sel korral on valimisprotsess alates kandidaatide esitamisest kuni valimisteni olnud kompaktsem ja kontsentreeritum kui varasematel kordadel, kuna valimisperioodi pikkus ajalises mõttes on olnud lühem. „Ühest küljest on see tähendanud nii kandidaatidele kui ka ülikooliperele pingelist aega. Teisalt on aga suunanud inimesi vaatlema asju laiemalt, asetades isiklikud küsimused suuremasse, ülikooli kui terviku konteksti,” võttis valimiskomisjoni esimees Priit Kaasik valimisperioodi kokku.

Volli Kalmu uus ametiaeg algab 1. juulil ja see kestab viis aastat.

Tartu ülikool valis rektori
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/delfi-video-margit-sutrop-voib-olla-jai-ulikoolil-puudu-julgusest-valida-uus-kandidaat-valida-humanitaar-valida-esimene-naisrektor?id=77730126
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/delfi-video-volli-kalm-rektoriametisse-tagasivalimisest-parim-kandidaat-voitis-see-on-alati-nii?id=77730042
Valimiskoosolek on lõppenud.
Margit Sutrop: tänan kõiki, kes mind usaldasid, toetasid ja kõnelesid. Usun, et kandideerimine jättis ülikoolile oma jälje. Loodetavasti on homses ülikoolis rohkem kuulamist, mõistmist ja kevadet.
Rektor Volli Kalm: aitäh! Ma arvasin, et teist korda on lihtsam, aga ei tundu. Suur tänu teile kõigile. Ka neile, kes hääletasite Margiti poolt, julgen ma öelda seda, et võtan ka seda, kui valmisolekut ja soovi panustada paremasse ülikooli. Tegelikult oleme me kõik parema ülikooli nimel väljas, võib-olla mõni väike arusaam on erinev. Teen kõik, et ülikool kasvaks ja õitseks. Mingu teil võimalikult hästi selles, mida teete. Aitäh!
Teise hääletusvooru tulemused on selgunud! Välja jagati 211 hääletussedelit, 39 jäi välja jagamata. 210 oli valimiskastis. Volli Kalm sai 147 poolthäält. 61 hääletanut andis protestihääle ehk jättis sedelile märke tegemata. Rikutuid kaks. Tartu ülikooli rektoriks valiti Volli Kalm!
Näha on, et sedeleid jagub kahte hunnikusse. Paistab, et sugugi kõik ei arva, et rektor tingimata valitud peab saama.
Teinegi hääletusvoor on jõudnud lõpule. Nüüd asutakse kokku lugema, kui paljud hääletanuist Volli Kalmu nime juurde risti märkisid.
Hääletamine käib taas. Sedeleid saab hääletuskasti heita veel kaks minutit.
Teises valimisvoorus on sedelil vaid Volli Kalmu nimi. Hääletamiseks on aega 15 minutit.
Esimese hääletusvooru tulemused on selgunud: välja jagati 215 sedelit, rektor Volli Kalm sai 113 ja Margit Sutrop 97 häält. Teise vooru läheb Volli Kalm, kes peab valituks osutumiseks juurde saama vähemalt 13 häält. Margit Sutropi jaoks on valimine lõppenud.
Sedelite hunnikuid on igal juhul mitu.
Valimiskomisjon asub hääli lugema.
Kui kumbki kandidaat ei saa vajalikku arvu poolthääli, korraldatakse uus hääletusvoor, milles osaleb ainult rohkem poolthääli saanud kandidaat. Kui ka teises hääletusvoorus ei saa kandidaat vajalikku arvu poolthääli, jääb rektor valimata. Sellisel juhul pikeneb Volli Kalmu ametiaeg aasta võrra või määratakse kohusetäitja kuni üheks aastaks
Hääletamine on lõppenud!
Valituks osutub kandidaat, kelle poolt on hääletanud üle poole valimiskogu koosseisust ehk vähemalt 126 valimiskogu liiget. Meenutuseks, et 250 valimiskogu liikmest on kohal 203.
Esimene hääletusvoor kestab 20 minutit, see lõpeb kell 12.57.
Reglement annab õiguse ka kandideerimisest loobuda. Mõlemad kandidaadid soovivad aga esimesse vooru edasi minna. Hääletusprotseduuri ajaks peavad ajakirjanikud saalist lahkuma.
Sutrop lõpetas Hando Runneli sõnadega: elagu, õitsegu, kasvagu Tartu ülikool.
Eesmärgid, mille poole ülikool liigub, on meil ühiselt läbi räägitud. Valik on selles, millise tööriistakastiga me tegutseme. Kuulan ära kõikide valdkondade arvamuse. Akadeemiline vaim on uhke ja vaba, ta ei talu käsutavat keskkonda. Ta vajab vabadust ise võtta vastutus. Vaimu ja võimu vastandust saab ületada vaid siis, kui võimu kasutatakse inimeste võimestamiseks. Minu jaoks tähendab juhtimine teenimist. Inimeste vajaduste mõistmist ja kuulamist. Arengueesmärkide äratundmist ja toetamist.
Olen valmis viis aastat pühenduma ülikooli teenimisele.
Kui pooledki debattide ajal kõlanud mõtted teoks saavad, saab ülikool kindlasti vaimult suuremaks.
Täna 25 aastat tagasi toimus siin aulas konverents "Eesti ülikool Euroopas". Arutati, kuidas ühendada rahvuslikkust ja rahvusvahelisust. President Lennart Meri rääkis, et selles pole midagi võimatut.
Tartu ülikooli sümboolsest tähtsusest räägib see, mida inimesed tundsid, kui ülikooli peahoones puhkes 1945. aastal tulekahju. Inimesed olevat seisnud tänavatel ja nutnud. Peahoone taastati rahva abiga ebaharilikult kiiresti. Juba 1947. toimus aulas esimene kontsert. Külastajate sõnul valitses aulas kirjeldamatu tunne. 
Margit Sutrop: Minu esimene mälupilt Tartu ülikoolist on see, kui 6-aastase tüdrukuna tulin isaga Georg Otsa kontserdile. Seisame eellaste õlgadel. Mul on suur õnn olla viienda põlve haritlane. Minu esiisa oli Urvaste kooli õpetaja, ta osales Eesti Aleksandri kooli liikumises, mille eesmärk oli esimese eestikeelse kõrgharidust andva asutuse loomine. Minu vanavanaisa elas üle kümme erinevat haridusministrit. Tänaseks on Tartu ülikool osa meie nelja põlvkonna loost.
Lõpetuseks, inimlik aspekt, miks kandideerin edasi? Selleks on mitmeid põhjuseid. Nimetan ühe: sest tunnen vastutust mitme uue hiljuti alustatud arengu eest: uus struktuur, põhikiri, arengukava, arengufond, uued ametijuhendid. Tunnen vastutust ka nende elluviimise eest ja vajadusel vigade parandamise eest.
Kolmandaks, käimasolema debati käigus küsis üks meie inimestest, mis on ülikooli jaoks miski suur - nagu rahva jaoks laulupidu. Laulupidu on hea näide. Ülikool toetub olulisele traditsioonile. Traditsioonita ei saa olla omanäolisust ega innovatiivsust. Meie võime kaks asja kombineerida: olla innovatiivne ja samal ajal looduslähedane õpikeskkond. Nii vastame ühiskonna ootustele. Nii saab kasvada rahvusvaheliseks teadusülikooliks, viisil, kus eesti keel ja kultuur pole ohtu seatud.
Teiseks, kõige selle juures oleme õppiv ja õppimisvõimeline organisatsioon, eriti selles osas, mis puudutab tulevikku. Ka kaks kuud kestnud arutelud on palju õpetanud ja ideid andnud. Debattide periood on väga sarnane sellele, kui võtsime vastu uue arengukava ja põhikirja. Tänan kõiki, kes olete debattidest osa võtnud. Tänan ka prof. Margit Sutropi. Rektorina võtan asjakohast osa tema soovitustest arvesse.
Esiteks, mõned teist tulid mööda Skyttest, mõned Faehlmannist, mõni Gustav Adolfist, Tõnissonist jne. Ma mõtlen, et kõik need suurkujud, kes on ülikooliga seotud - kas te neist möödudes mõtlete, et tänapäevased Tõnissonid ja Pirogovid on meie hulgas. Teie olete need, kes ülikooli ülemaailmse hariduse etteotsa viivad. Teie olete teinud ülikoolist kiiresti areneva, 21. sajandi ülikooli. Siin on heas suhtes ajalugu ja eestikeelne ja loodussõbralik keskkond. Oleme loonud ülikooli, mis on näoga inimese poole. Austame tavasid. Kolleegidel head võimalused koolitusteks. Üliõpilased uute ideede ja aktiivsusega on saanud arengu igapäevasteks kujundajateks. Suur tänu teile selle ülikooli loomise eest.
Volli Kalm: head sõbrad, hea ülikool, tänan teid võimaluse eest sellisel päeval teie ees esineda. Soovin rääkida neljal teemal. 
Rektorikandidaadid saavad sõna, esinemisjärjekord otsustatakse loosimise teel. Volli Kalm ja Margit Sutrop said valida kahe paberi seast ja selgus, et Kalm esineb esimesena.
Valimiskoosolek on otsustusvõimeline, sest kohal peavad olema vähemalt pooled ehk 126 liiget, kuid koosoleku alguseks oli kohal 203 liiget.
Rektorikandidaadid on kohal ja valimiskoosolek avatud!
Valimiskogu koguneb.
Tartu ülikooli rektoriks kandideerivad TÜ rakendusgeoloogia professor Volli Kalm ja TÜ praktilise filosoofia professor Margit Sutrop. Rektori valib 250-liikmeline valimiskogu. Valimine ja otseülekanne algab kell 12.
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/paev-tartu-ulikooli-rektori-valimisteni-kas-alma-mater-saab-esimese-naisrektori?id=77713482
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/foorumi-blogi-tartu-ulikooli-rektorikandidaatide-vahel-laks-tuliseks-vaidluseks-on-viga-kui-rektor-ei-tea-millised-uliopilased-ulikoolis-on?id=77706216
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/delfi-fotod-ja-video-tartu-ulikooli-rektorikandidaadid-pidasid-avalikku-vaitlust?id=77493808

Tartu ülikoolile valib rektori 250-liikmeline valimiskogu, kuhu kuuluvad nõukogu, senati, valdkondade nõukogude ja üliõpilasesinduse liikmed ning professorid ja juhtivteadurid, kelle töökoormus ülikoolis on vähemalt 20 tundi nädalas.

Valimiskoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole valimiskogu liikmetest. Valituks osutub kandidaat, kes kogub üle poole valimiskogu häältest. Kui rektor ei osutu valituks, pikeneb ametis oleva rektori ametiaeg ühe aasta võrra. Kui rektor ei osutu valituks ja valimiste ajal on rektori ametikoht täitmata, määrab senat rektori kohusetäitja kuni üheks aastaks.

Volli Kalm on Tartu ülikooli rektorina juhtinud alates 1. juulist 2012. Professor Margit Sutrop on TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekaan ja eetikakeskuse juhataja.

Eelmisele rektorivalimisele eelnes segadus

Enne Volli Kalmu oli Tartu ülikooli rektor Alar Karis, kelle otsus loobuda teiseks ametiajaks kandideerimisest tuli paljudele ootamatult ja tekitas paraja segaduse. Kerkis palju võimalikke kandidaate, kellest üks oli muide Margit Sutrop. Toona ta ei kandideerinud, küll aga nüüd. Valituks osutus toona Volli Kalm, kes erinevalt Karisest kandideeris ka teiseks ametiajaks.

Meenutuseks mõned viimased TÜ rektorid:

Jüri Kärner (1988–1993)
Peeter Tulviste (1993–1998)
Jaak Aaviksoo (1998–2006)
Tõnu Lehtsaar (kohusetäitja, 2006–2007)
Alar Karis (2007–2012)
Volli Kalm (2012–...)