Reinsalu: noorte abistamiseks peab tegema sotsiaalprogrammid ka Ida-Virumaal kättesaadavaks

 (15)
Valitsuse pressikonverents
Urmas ReinsaluFoto: Ilmar Saabas

Justiitsminister Urmas Reinsalu kohtus eile Narvas kohtu, prokuratuuri, kriminaalhoolduse ja politsei kohalike esindajatega, et saada ülevaade senistest tööst ja raskustest seoses noorte õigusrikkumistega Ida-Virumaal. Kitsaskohtadena nähti kohtumisel noortele suunatud sotsiaalprogrammide vähesust.

Ettepanekutena kõlasid kohtumisel sotsiaalprogrammide kättesaadavuse paranemine just nendele noortele, kes ei ole veel süüdi mõistetud. "Noortega peab tegelema juba enne prokuratuuri, kohtu või teiste õiguskaitseametite huviorbiiti sattumist. Ennetustööna tuleb anda noortele tegevust ja näidata suunda, kuidas kasvada õiguskuulekaks kodanikuks," selgitas Reinsalu.

Ennetustöö tegemisel nähti ümarlaual olulist rolli nii kohalikel omavalitsustel kui riiklikul sotsiaalhoolekandel. "Noorsootöötajate olemasolu ning köitvate huviringide kättesaadavaks tegemine ennetaks olukorda, kus noortel pole midagi paremat teha," lausus Reinsalu.

Kohtumisel osalesid justiitsminister, justiitsministeeriumi vanglate asekantsler, Viru maakohtu esimees, Viru ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör, politsei- ja piirivalve ameti Ida prefektuuri prefekt ning kriminaalhoolduse esindaja.

Sel nädalal toimusid noorte vägivalla tõkestamise ümarlaua kohtumised lisaks Ida-Virumaa prokuröride ja politseinikega ka vägivallaohvreid abistavate organisatsioonide esindajatega. Kohtumised on jätkuks eelmisel nädalal justiitsministri poolt kokku kutsutud noorte vägivalla tõkestamise ümarlauale.