Reinsalu lahkumiskiri: maailm on pärast Ukraina kriisi ohtlikum paik

 (69)
Urmas Reinsalu
Urmas ReinsaluFoto: Ilmar Saabas

Delfi avaldab kaitseminister Urmas Reinsalu lahkumiskirja ministeeriumile.

Me oleme saavutanud möödunud kahe aasta jooksul uskumatult palju. Ma olen siiralt tänulik kõigile kaitseministeeriumi ja valitsemisala töötajatele asise koostöö ja pühendumise eest.

Ütlen teile kõigile suur tänu selle töö eest, mida te igapäevaselt väga erinevates ülesannetes teete Eesti vabaduse nimel.

Maailm on pärast Ukraina kriisi ohtlikum paik. Tänasel päeval võin kinnitada, et kõik sammud, mida möödunud kahe aasta jooksul astusime, on olnud ülimalt vajalikud.

Esiteks, kahe protsendi saavutamine ülemöödunud aastal riigikaitsele. Me oleme seda raha kulutanud läbimõeldult ja säästlikult.

Teiseks, uue riigikaitse sõjalise arengukava vastuvõtmine. Selles keskendume nii kiirreageerimisreservi arendamisele kui täielikult võitlusvõimeliste reservüksuste loomisele.

Nii Ukrainas juhtunu kui Gruusia sõda näitavad, et see on ainuõige suund.

Kolmandaks, esmakordselt on Eestil riigikaitse laiapindne arengukava. See tähendab, et riigiasutused hakkavad ka tegelikult valmistuma selleks, et sõjalise kriisi ajal Eesti riik ja ühiskond saaksid toimida.

Neljandaks, kaitseväe motiveeritud isikkoosseis. Palgareformiga suutsime tõsta kaitseväelaste palku keskmiselt 18 %. See on oluline, sest see sisulistelt peatas kaitseväelaste ulatusliku lahkumise kaitseväest. Selle asemel hakati kaitseväkke tagasi tulema.

Seotud lood:

Viiendaks, veteranide tunnustamine ja toetamine. Kaitseväe veteranid vajavad toetust ja ühiskonna tunnustust. Seadusega suurendame toetust vigastatud sõjameestele ja langenute lähedastele.

Panime paika veteranide toetusprogrammi ja algatasime Veteranipäeva tähistamise.

Kuuendaks, kaitsetahe vajab toetamist ja avaramaid rakendusvõimalusi. Astu on võetud uus vabatahtlike riigikaitses osalemise plaan. Loodan, et selle rakendamine sujub venitusteta. Meie kümne aasta eesmärk 30 000 inimest Kaitseliidus on täiesti saavutatav.

Seitsmendaks, iga koolinoor peab saama riigikaitse õpetust. Meie uus Riigikaitse Pluss programm võimaldab meil nelja aastaga selle eesmärgini jõuda.

Kaheksandaks, ajateenistuse arendamine. Sel aastal saavad valmis normaalsed elamistingimused kõigile ajateenijatele. Uue seaduse alusel saame tagada selle, et aastas ajateenistuse tegelikult läbivate noorte arv ei lange.

Üheksandaks, liitlaste kohaloleku suurendamine Eestis. Oleme suutnud käivitada katkematu rahvusvaheliste õppuste ahela Eestis ja saavutanud reaalsed kokkulepped ajutise kohaloleku suurendamiseks. Praeguses situatsioonis on reaalne järgmisest aastast Ämari lennubaasi kasutuselevõtt NATO roteeruva õhuturbe üksuse baasina. Ettevalmistustööd selleks on tehtud. Liitlaste kohalolek on meie rahvusvahelise julgeolekupoliitika prioriteet, sest just see loob tegeliku heidutuse.

Kümnendaks, sel nädalal täitub kümme aastat NATO liikmelisust. Veel kümme aastat tagasi oleksime olnud praeguses kriisis sama ohustatud kui Ukraina. Meie ülesanne on, et NATO keskne ülesanne oleks jälle kollektiivkaitse ja liitlased säilitaksid sõjalise koostegutsemisvõime suuremahuliste operatsioonide tarbeks. See on olnud meie selge sõnum liitlastele ja oma sõnumi läbisurumisel oleme olnud edukad.

Seda loetelu võib jätkata. Kuid need kõik sammud on teoks saanud seetõttu, et riigikaitse asja on aetud ühise meeskonnana. Eesti riigikaitse teevad ühiselt kõik mehed ja naised, kes igapäevase palgalise ja vabatahtliku tööga sellesse panustavad.

Nii ministeeriumis, kaitseressursside ametis, Sõjamuuseumis, Kaitseväe Peastaabis, kaitseväe üksustes, Kaitseliidus, Naiskodukaitses ja paljudes teistes ülesannetes.

Eraldi tahan ma tunnustada neid mehi ja naisi, kes tänasel päeval kaitsevad Eestit välismissioonidel.

On olnud privileeg olla minister nii pühendunud inimestele.

Olen teie töö üle südamest uhke.

Kõigile jõudu soovides,

Urmas Reinsalu

Küsitlus #118543