Reinsalu kirjas Mikserile: välisministril puudub valitsuse mandaat ränderaamistiku sõlmimiseks

 (217)
Urmas Reinsalu ja Sven Mikser
Sven Mikser ja Urmas ReinsaluFoto: Priit Simson

Justiitsminister Urmas Reinsalu läkitas eile välisminister Sven Mikserile kirja, milles kutsus Mikserit üles teavitama ÜRO-d, et Eesti siiski ei osale Marrakechi konverentsil, mistõttu pole võimeline ränderaamistikuga liituma.

Reinsalu toetus oma kirjas justiitsministeeriumi tellitud ränderaamistiku õiguslikule analüüsile, Sorainen advokaadibüroo analüüsile ning Heidelbergi Max Plancki võrdleva õiguse ja rahvusvahelise õiguse direktori Anne Petersi analüüsile.

Reinsalu rõhutas oma kirjas korduvalt, et kuigi tegemist on pehme õigusega, siis võib see osutada tõhusaks meetmeks õigusloome suunamisel. Reinsalu toonitab, et tegemist on õiguseelse tekstiga, mis sillutab teed ametlikule lepingule. Petersi tööd tsiteerides toob ta näiteks välja, et kuigi tegemist on pehme õiguse dokumendiga, mis näib parema valikuna siduva lepingu ees, siis sellise teksti eeliseks on paindlikkus.

Muuhulgas tsiteeris ta Trumpi, tuues välja USA otsust ränderaamistik allkirjastamata jätta, soovides rõhuda Ameerika Ühendriikide suveräänsusele.

Seotud lood:

Reinsalu argumenteerib, et tegemist pole esimese ÜRO leppega, mille Eesti allkirjastamata jätab. "Eesti ei ole ühinenud kõikide ÜRO konventsioonide ja lepetega, sh näiteks ÜRO pagulaste ümberasustamise koostöökokkuleppega, ÜRO kodakondsusetuse vähendamise konventsiooniga ning ÜRO võõrtöötajate ja nende pereliikmete õiguste konventsiooniga," tõi Reinsalu näiteid.

Kirja tuum peitub Reinsalu üleskutses Mikserile, kus ta pakub välisministrile, et too teavitaks ÜRO-d, et Eesti ei osale Marrakechi konverentsil, sest selleks puudub välisministril vastav mandaat. "Eeltoodut arvesse võttes pean vajalikuks üle rõhutada, et vabariigi valitsus ei ole andnud välisministrile mandaati, et Eesti vabariik ühineks kõnealuse leppega. Vabariigi valitsuse mandaat on olemas üksnes leppe üle läbirääkimiste pidamiseks," tõi Reinsalu välja.

Justiitsminister tuletas oma kirjas meelde, et riigikogu 26. novembril vastu võetud seisukoht ränderaamistikule toetuse avaldamise osas on poliitilise sisuga, mitte õiguslikult siduv. "Riigikogu avalduses on toodud esile, et riigikogu avaldab üldist toetust globaalse ränderaamistiku vastuvõtmisele, mitte seda, et Eesti vabariik peaks globaalse ränderaamistiku heaks kiitma," seisab kirjas.

"Valitsus ei ole nimetatud konkreetsetes asjades oma otsust teinud. Jätkuva ebaselguse tõttu leppe iseloomu ja mõjude osas Eesti õigusele ning tuginedes vajadusele säilitada siseriiklik pädevus migratsiooniküsimustes ka tulevikku vaadates, kordan siinkohal enda poolt 15. novembril toimunud kabinetiistungil esitatud ettepanekut. Vastavalt sellele teen välisministrile ettepaneku teavitada ÜRO-d kirjalikult Eesti vabariigi mitteosalemist 10.-11. detsembril 2018. aastal Marrakeshis toimuval valitsustevahelisel rändekonverentsil tuleb tõlgendada kui leppe heakskiitmata jätmist ÜRO valitsustevahelise konverentsi statuudi tähenduses ning jätta ka ÜRO peaassambleel leppe üle hääletamata," kordas end justiitsminister üle.

Välisministeeriumi kodulehe andmeil on Marrakechis toimuval konverentsil plaanis avaldada leppele poliitilist toetust, allkirjastamisakti seal ei toimu.

Reinsalu kirja Mikserile saab lugeda siit.

Mis on kõigi aegade julgeim otsus, mis on Eestis tehtud?


Tänud vastamast ja head loosiõnne!