Reinsalu jättis Kenderi eelnõu toetuseta

 (43)
Kaur Kenderi kohtuprotsess
Kaur Kenderi kohtuprotsessFoto: Karli Saul

Justiitsminister Urmas Reinsalu ei toeta parlamendisaadikute ettepanekut, mille kohaselt ei oleks lapsporno kujutamine karistatav olukorras, kus sellel on kunstiline, teaduslik, ajalooline või poliitiline väärtus. Just sellele viimasele selgitusele apelleerib kohtus lapsporno tootmises süüdistatav kirjanik Kaur Kender.

Reinsalu täpsustas tänasel valitsuse pressikonverentsil, et taoline seadusemuudatus süvendaks laste seksuaalse eksponeerimise normaliseerumist. Samuti on ka Euroopa inimõiguste kohus võtnud selgeid seisukohti, kus lapspornograafia ei ole kaetud inimeste väljendusvabadusega.

13 riigikogu liiget Keskerakonna, Sotsiaaldemokraatliku erakonna, Reformierakonna ja Vabaerakonna fraktsioonidest tegid ettepaneku muuta karistusseadustiku paragrahvi 178, mis käsitleb lapsporno valmistamist ja selle võimaldamist.

Idee oli muuta karistusseadustikku osas, mis sätestab karistuse lapsporno valmistamise või selle võimaldamise eest. Eelnõus tehti ettepanek dekriminaliseerida lapspornot sisaldava kirjutise valmistamine või selle võimaldamine. Nimelt tehti ettepanek, et tulevikus karistatakse lapspornot kujutava pildi või muu visuaalse teose valmistamise või selle võimaldamise eest, välja arvatud juhul kui sellel teosel on oluline kunstiline, teaduslik, ajalooline või poliitiline väärtus.

Eelnõu algatajate hinnangul koormab karistusseadustiku tänane sõnastus õigussüsteemi juhtumitega, millel reaalsete laste kahjustamisega, nii loomishetkel kui kasutamise ajal, ei ole seost.

Justiitsministeerium tegi täna valitsusele ettepaneku eelnõud mitte toetada. Muu hulgas märgib ministeerium, et Eesti Vabariigi karistusõigus ei ole teinud vahet visuaalsel ja mittevisuaalsel lapspornograafial. Karistusseadustik on tunnistanud algusest peale karistatavaks last pornograafilises või erootilises situatsioonis kujutava pildi, kirjutise või muu teose või selle reproduktsiooni valmistamise jne. Ministeerium on seisukohal, et igasugune, seal hulgas ka kirjalik ja väljamõeldud tegelasi kasutav lapspornograafia võib omada rolli isiku pedofiilia kui seksuaalsuundumuse häire kujunemisel. Kohaldades karistusseadustiku paragrahvi igasugustele last kujutavale pornograafilisele materjalile kaitstakse reaalseid lapsi võimaliku pedofiilse rünnaku eest. Selle sätte kitsendamine võib suurendada pedofiilse väärkäitumise süvenemist ning laste seksuaalse eksponeerimise nö normaliseerumist kirjutistes.