Reinsalu: IRLis on minu esimeheks oleku ajal rahaasjad korras

 (43)
Urmas Reinsalu
Urmas ReinsaluFoto: Vallo Kruuser, Eesti Ekspress

IRLi esimees Urmas Reinsalu kinnitas, et tema valitsemisajal on IRLis rahaasjad korras, aga varasemate aegade eest ei julgenud ta pead anda.

Kas IRLi rahastamisel on kasutanud selliseid musti skeeme, nagu on kirjeldanud Silver Meikar, või teistsuguseid musti skeeme?

Mina IRLi esimehena võin kinnitada, et IRLis minu esimeheks oleku ajal on rahaasjad korras. See, mismoodi Eesti poliitikas on toimetatud varasematel aegadel – ütlen ausalt, et ma ei välista seda, et kõik ei ole käinud nende tavade ja ootuste järgi, mis meil täna ühiskonnas poliitika rahastamise suhtes on. IRLi raha asjaajamine on korras, kui seal peaks probleeme ilmnema, siis me kindlasti tegeleme nendega nõnda, et need oleksid läbipaistvad ja selgus oleks majas.

Reformierakond on sattunud praegu rahva suure pahameele alla. Mida soovitaksite teie Reformierakonnale olukorra lahendamiseks?

Saan rääkida sellest, kuidas IRL on erinevatel rasketel hetkedel enda erakonnas käitunud. Ei saa eitada, et see elamislubade pahandus oli meie jaoks ka väga tõsine oma valikute kaalumise koht. Me langetasime valiku, et need asjad tuleb erakonnas läbi rääkida. Tegime nii erakonna eestseisuse kui volikogu koosolekud, kus arutasime neid teemasid üsna tõsiselt. Teiseks oli ikkagi põhimõte, et kõigi küsimuste lahendamisel tuleb lähtuda oma põhimõtetest ja nendest väärtustest, mille nimel poliitikat tehakse. Siis on võimalik jõuda lahendusele, mis on endale ja mõttekaaslastele usutav. Need lahendused ei pruugi kunagi olla kerged, ega nad IRLis ei olnud kerged.

Seotud lood:

Elamuslubade juhtumi puhul inimesed, kes selle juhtumiga seotud olid, täna enam IRLi liikmed ei ole. Üks asi, mida me tegime, oli, et esimest korda vabanenud Eestis võimuloleva erakonnaga puutumuses olevas juhtumis moodustasime parlamendi uurimiskomisjoni, kus siis meie konkurendid andsid oma hinnangu, mis toimus. Arvan, et see oli kindlasti meie liikmete ja ühiskonna jaoks selgitav hetk.

Ühiskonna kriitikas lähevad praegu mitmed asjad segamini. Üks esilekerkinud probleem on rahastamisskandaal – küsimus sellest, milliseid poliitikute väiteid usutakse ja milliseid ei usuta. Teatud poliitilistel motiividel püütakse aga kahtluse alla seada kogu esindusdemokraatia legitimatsiooni. Või püütakse kahtluse alla seade seda ideoloogiat, mida see koalitsioonivalitsus ajab. Selle valitsuse poliitika osas tahaksin Reformierakonda kaitsta. Selle valitsuse poliitilised sammud, mis puudutavad majandust, rahanduspoliitikat, julgeolekupoliitikat, need on ratsionaalsed, vastutustundlikud poliitilised sammud. Ma kindlasti ei tahaks, et ühiskondlik debatt selle üle, kuidas poliitika võiks olla ausam, kaasamise ja dialoogi mõõde läheks üle kinda viskamiseks kogu tänase riigi poliitilistele valikutele. Siin kaitsen ma ühemõtteliselt valitsuse liini. Ettepanekud, mis on kõlanud erakorraliste valimiste tegemiseks, on vastutustundetud. Täna [kolmapäeval] antakse erakorraliste valimiste esimene eelvaatus, parlamendis asutakse blokeerima riigieelarvet. Seda on lubatud teha senisest kõige enneolematumal ja võimsamal moel. Oleme väljunud majanduskriisist, ma ei arva, et riigieelarve vastuvõtmise blokeerimisega Eesti inimeste elujärg või ühiskonna ootused realiseeruvad, kui eelarve menetlemisega saabub poliitiline kriis.

Kas aasta peale elamislubade skandaali võite öelda, et see on möödas või mõjutavad selle järelkajad teid endiselt?

Elamislubade juhtum on oma käsitluse leidnud. Oleme erakonnas selle läbi arutanud, ühiskonnas on seda teemat käsitletud. Mu eelkäija Mart Laari ajal võttis erakond väga selge ja ühemõttelise hoiaku. Muidugi, sõltumata erakonna hoiakust, kui on pahandus juhtunud – olgugi et see pahandus oli seotud üksikute inimestega, siis on selge, et erakond saab avalikus arvamuses ka omad vitsad kätte. Arvan, et see juhtum on oma käsitluse erakonna jaoks leidnud ja ka riigi puhul on järeldused tehtud ja seadusega on erinevad probleeme tekitanud augud ära lapitud.

Kas te olete kokku puutunud Indrek Raudsega peale tema lahkumist riigikogust ja IRList?

Jah, olen temaga suhelnud. Ma ei kavatse ühtegi inimest oma elust läbi kriipsutada.