Reinsalu: ilma rakendusaktideta kooseluseadus ei jõustu

 (52)
Reinsalu: ilma rakendusaktideta kooseluseadus ei jõustu
Foto: Andres Putting

Justiitsminister Urmas Reinsalu kirjutas riigikogu liige Henn Põlluaasa kirjale vastates, et ilma rakendusaktideta kooseluseadus kehtima ei hakka.

Põlluaas tundis oma kirjas huvi, kas juhul, kui kooseluseaduse rakendusseadust vastu ei võeta, ei saa ka kooseluseadus jõustuda, kuna kooseluseaduse paragrahv 26 sõnastuse kohaselt jõustub seadus 1. jaanuaril 2016 koos rakendusaktidega.

Reinsalu märkis, et kuna kooseluseaduse töötas välja riigikogu, mitte justiitsministeerium, siis ei ole justiitsministeeriumil võimalik selgitada, mida kooseluseaduse paragrahv 26 sõnastusega silmas on peetud.

"Kui valitsus kujundas seisukohta kooseluseaduse rakendusseaduse suhtes rõhutasin ma, et kooseluseaduse rakendussätte paragrahv 26 on Eesti õiguskorras pretsedenditu, seades seaduse jõustumise tingimuseks rakendusaktide olemasolu," kirjutas Reinsalu.

"Kuigi õigust mõistab Eesti vabariigis üksnes kohus ja seega ei ole teada, milliseks kujuneb praktika, asun seisukohale, et kooseluseaduse paragrahv 26 sõnastust "Käesolev seadus jõustub 2016. aasta 1. jaanuaril koos rakendusaktidega" tuleb mõista selliselt, et kooseluseadus ei rakendu ilma rakendusseaduseta kooselust tulenevatele suhetele avaliku võimuga. Omaette küsimus on üldine isikute õigus sõlmida lepinguid, mis on tagatud sõltumata kooseluseaduse rakendumisest," lisas Reinsalu.

"Seega, on enesestmõistetav järeldada, et rakendusseaduseta kooseluseadus rakenduda ei saa ja nii on expressis verbis seadnud selle tingimuseks ka seadusandja oma rakendumisnormiga. Seda sedastab ka kooseluseaduse teise lugemise seletuskiri, kus rõhutatakse, et seadus jõustub koos rakendusaktidega," lisas Reinsalu.

Kooseluseaduse rakendusaktide esimene lugemine toimub teisipäeval.