Reinsalu: Eesti ei toeta Euroopa Liidu autoriõiguste direktiivi heakskiitmist

 (149)
Urmas Reinsalu
Urmas ReinsaluFoto: Rauno Volmar

Täna hääletatatakse Euroopa Liidu (EL) alaliste esindajate nõukogus autoriõiguste direktiivi üle. Eesti jääb selles küsimuses erapooletuks.

Justiitsminister Urmas Reinsalu hinnangul on selle direktiivi menetlemine olnud mitmes mõttes pretsedentlik. "Selle ümber on käinud väga tõsine, põhjendatud poleemika paljude inimeste seas, kelle jaoks internetivabadus ja selle realiseerimine on äärmiselt oluline. Ka ettevõtjad on olnud mures ja see mure on olnud väga tõsine."

Ministri hinnangul ei ole direktiivi puhul tasakaal autoriõiguste omanike, kodanike ja ettevõtjate vahel "piisavalt küpselt välja kukkunud". "See on reaalsus. Kindlasti eksistseerib siin oht täiendavaks ja moonutatud õiguste kaitseks."

Seetõttu palus minister Eesti esindajal möödunud nädalal EL alaliste esindajate nõukogus ette kanda deklaratsioon, milles rõhutati direktiivi tasakaalustamatust.

Tänasel hääletusel jääb Eesti erapooletuks. "Kindlasti juhime tähelepanu ka sellele, et Eestis on valitsustevaheline aeg. See on väga sisukas ja kaalukas poliitiline otsus. Eesti jääb erapooletuks."

Kas direktiiv täna vastu võetakse, minister öelda ei osanud. "Vaatame, kuidas asjad kulgevad. Ma tean, et kuus riiki ei totanud seda esialgu. Ma arvan, et nende riikide arv võib kasvada."

Seotud lood:

Juhul kui direktiiv täna siiski vastu võetakse, tuleks Reinsalu hinnangul seda Eestis rakendama kainest talupojamõistusest lähtuvalt. "Olemuslikud nõuded on sinna sisse määratud, aga minu seisukoht on, et Eesti peab rakendama Euroopa õigust terve mõistusega. Nii nagu me tegime ka andmekaitsemääruse ülevõtmisega. Kõik muudatused peavad võimalikult vähe mõjutama suhteid, mis on välja kujunenud."

Oma ühisdeklaratsiooni direktiivi vastu tegid ka Holland, Luksemburg, Poola, Itaalia ja Soome.

Direktiivi üle häälettaakse täna ELi põllumajandus- ja kalanduse ministrite nõukogu istungil. Direktiivi heakskiitmiseks on vaja saavutada kvalifitseeritud häälteenamus.

Autoriõiguste direktiivi kehtestamise eesmärgiks on tagada internetis sisutootjatele õiglane autoritasu ja kaitsta igaühe loomevabadust internetis ning tagada loomesisu parem kättesaadavus kogu Euroopa Liidus.