Reidi teed lõpetava Russalka ristmiku ehitusega ei saa alustada enne, kui lõppeb Gonsiori tänava remont

 (74)
Reidi tee asukoht mai 2017
Reidi tee asukoht mai 2017Foto: Andres Putting

Lepingu järgi peavad Reidi tee ehitustrassil remonttööd algama 23. juulil, kuid enne suuremate tööde juurde jõudmist alustakse lammutustöödega, sest ehitust takistavad kesklinnas pooleliolevad remonttööd.

Tallinna kommunaalameti juhataja Ain Valdmann kommenteeris, et täpne tööde järjekord, millest Reidi teel alustatakse, on paikapanemisel, sest osapooled üritavad leida kompromissi kiire ehitustempo ja sujuva linnaliikluse tagamise vahel.

Ahtri-Jõe tänava vaheline ristmik ning Russalka ristmiku osa Reidi teele jäävast trassist peavad jääma liiklusele avatuks senikaua, kuni Gonsiori tänava remonttööd kestavad, et liikluskoormus kesklinna ei ummistaks. Seetõttu alustatakse trassil lammutustöödega ning lõhutakse mõningaid ehitisi Lootsi tänaval, mis teele ette jäävad.

Reide tee ehitamisel peab meeles pidama ka 2019. aasta juulikuist üldlaulupidu. Laulupeo ajaks peab Russalka ristmik olema valmis, kuid praegu tundub Valdmanni sõnutsi realistlikum, et ristmik saab valmis mahus, mis võimaldab laulupeo rongkäigus osalejatel ületada ristmikku ilma takistusteta.

Kokku kestab Reidi tee ehitus 550 päeva, mille käigus valmivad tänapäevased liikluslahendused sadamast väljuvatele autodele, rannapromenaad, puhkeala ning tartaanrajad sörkijatele. Veel valmib Reidi teega seoses sadevete pumpla, mis peaks aitama paremini toime tulla Tuukri tänava piirkonna uputusprobleemidega.