Reidi tee ehitusluba peatati kuni uue kohtuotsuseni

 (58)
Ülelend Reidi teest
Ülelend Reidi teestFoto: Andres Putting

Tallinna halduskohus rahuldas tänase määrusega MTÜ Eesti Roheline Liikumine esialgse õiguskaitse taotluse ja peatas Reidi tee teise etapi ehitamiseks väljastatud ehitusloa kehtivuse kuni esimese astme kohtumenetlust lõpetava lahendi tegemiseni.

MTÜ Eesti Roheline Liikumine taotles õiguskaitset kuni kohtuotsuse jõustumiseni. Kohus aga otsustas anda esialgse õiguskaitse kuni esimese astme menetlust lõpetava lahendi tegemiseni.

"Kohus leidis, et esialgse õiguskaitse kohaldamine on vajalik, kuna vastasel juhul võiks keskkond saada kohtumenetluse ajal pöördumatult kahjustatud ning kaebuse eesmärgi saavutamine oleks siis võimatu. Kohtu hinnangul ei ole praegusel hetkel alust pidada kaebust perspektiivituks," seletas kohtu pressiteenistuse juht Janar Filippov.

Arvestades asja kaalu ja kiireloomulisust on kohus menetlusosalisi teavitanud, et planeerib asja lahendada hiljemalt käesoleva aasta septembri alguseks.

"Kohus jättis sama määrusega rahuldamata Tallinna linna taotluse menetluse lõpetamiseks kaebuse esitamise tähtaja ületamise tõttu," ütles Filippov.

Mõlemad määruse resolutsiooni punktid on menetlusosaliste poolt vaidlustatavad määruskaebusega 15 päeva jooksul määruse kättesaamisest.

Praegu taotleti Reidi tee ehitusloa peatamist kuni kohtuotsuse jõustumiseni. Nüüd peaksid vastutaja ja kaasatud asutused esitama MTÜle oma kirjalikud vastused ja edasi otsustab kohtunik.