Reidi tee ehitusloa peatamine jäi lõplikult jõusse

 (62)
Ülelend Reidi teest
Foto: Andres Putting

Tallinna ringkonnakohus jättis jõusse Tallinna halduskohtu määruse, millega peatati Reidi tee teise etapi ehitusluba. Ehitusloa kehtivus on peatatud seni, kuni esimese astme kohus teeb kohtumenetlust lõpetava lahendi.

Reidi tee teise etapi ehitusloa vaidlustas MTÜ Eesti Roheline Liikumine, kes viitas, et enne ehitusloa väljastamist pole läbi viidud nõuetekohast keskkonnamõju hindamist, teatas Tallinna ringkonnakohus.

Ringkonnakohus asus seisukohale, et MTÜ väiteid ei saa enne asja läbivaatamist põhjendamatuks pidada. Samuti on kohtu hinnangul olemas esialgse õiguskaitse vajadus, kuna kohtumenetluse ajal ehitustöödega alustamine võib muuta kaebaja jaoks soodsa kohtulahendi korral selle täitmise võimatuks — kaasnevate tagajärgede hilisem kõrvaldamine oleks keeruline ja ilmselt ka ebamõistlik ning välistatud poleks ka keskkonna pöördumatu kahjustamine.

Arvestades, et halduskohus on pidanud võimalikuks lahendada vaidlus käesoleva aasta sügiseks, ei riiva esialgne õiguskaitse ringkonnakohtu arvates olulisel määral Tallinna linna õigusi ega avalikku huvi tee valmimise vastu.

Tänane määrus on esialgse õiguskaitse küsimuses lõplik ega kuulu vaidlustamisele.