Reformierakond: uuest erakonnaseadusest võidab kogu ühiskond

 (10)
Kristen Michal
Foto: Andres Putting

Reformierakond tervitab täna justiitministeeriumi poolt kooskõlastusringile saadetud uut erakonnaseaduse eelnõu, mis lisaks erakondade rahastamisele täpsustab ka üksikkandidaatide kampaaniate rahastamist.

“Mul on hea meel, et see pool aastat ettevalmistatud seaduseelnõu nüüd terviklikuna välja tuli. Kindlasti on tegemist vaid alles seaduseprojektiga, seetõttu peame oluliseks, et seda menetletaks võimalikult laia konsensusega riigikogus, sest see tagaks ka seaduse kvaliteedi,” ütles Reformierakonna peasekretär Kristen Michal pressiesindaja vahendusel.

Michali sõnul on tähtis see, et uues erakonnaseaduses reguleeritakse sidusorganisatsioonid, täpsustatakse vastutust kandidaatide rahastamisreeglite rikkumise osas ning määratletakse erakondadele pidev tulude kontrollorgan — vabariigi valimiskomisjon.

“Viimast peame eriti oluliseks, sest tihti on just see, et järelvalveorganil pole olnud võimalust valimistevahelisel ajal tulude kohta aru pärida, avalikkuses küsimusi tekitanud,” märkis Michal.

“Nüüd selline võimalus tekib, mis on õige ja positiivne. Valimiskomisjon saab õiguse küsimuste korral pöörduda Maksuameti poole, et too tuvastaks annetaja maksujõulisuse,” lisas Michal.

Michali sõnul on kindlasti mõjus uue seaduse punkt, mille kohaselt peab erakond annetuse kajastamata jätmise korral kandma selle kolmekordselt riigi tuludesse.

“Uues eelnõus on veel palju täpsustusi praeguse seaduse kitsaskohtade osas, nii et loodame selle tempokat menetlust riigikogus ja võimalikku laia konsensust seaduse lõplikul kujunemisel,” lausus Michal.