Reaalkoolis tulekul konverents: kuidas tuua päriselu kooli?

 (1)

Tallinna Reaalkool korraldab reedel reaal- ja loodusteadusliku hariduse konverentsi raames Tallinna Õpetajate Majas koolide, ülikoolide, õpetajate aineliitude ja ettevõtete koostöövõrgustiku kohtumise "Toome päriselu kooli!".

Kell 18.30 - 20.30 toimuval kohtumisel arutletakse, mida ja kuidas saavad koolid, ettevõtted ja teised koolivälised partnerid teha, et tuua päriselu kooli ning seostada noorte jaoks õpikutarkused reaalse elu vajadustega.

Vabas õhustikus toimuvate toetatud arutelude käigus räägitakse võimalustest ja kitsaskohtadest erinevate koostöövormide rakendamisel. Kohtumise raames koostöövalmiduse- ja -võimekuse leidnud osalejate kontaktid koondatakse, et soodustada heade ideede ja positiivsete algatuste ellu rakendamist lähitulevikus.

Üritusele saab registreeruda SIIN.