Ratas sisekaitsekadeemia kolimisest: on veel üks alternatiiv - kõik jääb nii, nagu on

 (94)
Jüri Ratas
Jüri RatasFoto: Ilmar Saabas

Riigikogu vastas peaminister Jüri Ratas riigikogulaste küsimustele sisekaitseakadeemia kolimise kohta piirilinna Narvasse.

Reformierakonna fraktsiooni juht Hanno Pevkur tahtis Rataselt teada, kas ta peab asutuse kolimist mõistlikuks plaaniks. "Kui ma võtan Sisekaitseakadeemia vilistlaskogu saadetud pöördumise riigikogu ja vabariigi valitsuse poole ja võtan endiste ministrite avalduse, kuhu minule lisaks on helistanud ka endised siseministrid ja teada andnud oma arvamuse – Pihl ja Taal –, kui ma võtan Keskerakonna Pirita linnaosavanema seisukoha, võtan riigikontrolli seisukoha, siis kõik on asunud ühele seisukohale, et sisekaitseakadeemia viimine Narva ei ole mõistlik mõte. Mida arvab sellest peaminister?"

Ratas alustas sellest, et riigi kohalolek erinevates maakondades, riigi tugevam kohalolek erinevates Eestimaa maakondades on väga õige suund ja seda ta kindlasti toetab, sealhulgas Ida-Virumaal. "Siseminister on esitanud nii minule kui valitsusele kolm alternatiivi. Esimene alternatiiv on see, et Sisekaitseakadeemia jääb Kase tänavale. Üle viiakse sinna ainult praktikabaas, mis on seotud eeskätt majutustingimuste ja infrastruktuuri paranemisega. Teine seisukoht on see, et luuakse täiesti uus õppekompleks Ida-Virumaale, täpsemalt Narva. Väike-Maarja õppekompleks säilitatakse, Paikuse politseikool suletakse. Kolmas on see, et Sisekaitseakadeemia viiakse Narva ja suletakse nii Paikuse kui ka Väike-Maarja, või vastupidi, Väike-Maarja ja ka Paikuse säilitatakse.

Seotud lood:

Ratase sõnul on ka neljas alternatiiv: kõik jääb nii, nagu on. "Teoreetiliselt võib öelda, et ka see alternatiiv on olemas.
Minu jaoks on hästi olulised siin kolm aspekti. Üks on majanduslik aspekt, üks on riigi julgeolekuline aspekt, aga võib-olla kõige olulisem on see, et selliste muutuste juures tuleb tagada õppe kvaliteet. Ja need analüüsid tegelikult käivad."

Hanno Pevkur meenutas Sisekaitseakadeemia rektori Katri Raiki sõnu, kes on öelnud, et kui akadeemia senisel kujul Kase tänaval lõpetada, siis Narvas selle ülesehitamiseks kulub 7–10 aastat ehk sisuliselt pannakse senisel kujul Sisekaitseakadeemia kinni ja ta lõpetab tegevuse.

"Sisekaitseakadeemiat kindlasti ei suleta, Sisekaitseakadeemiat ei suleta ka kindlasti ajutiselt," vastas Ratas.

Ratas rahustas reformierakondlast Aivar Sõerdi, kes tundis huvi, kas Sisekaitseakadeemia kolimise vestlusse on kaasatud ka rahandusminister.
"Ma küsingi, kas rahandusminister on sellesse protsessi kaasatud. Või ei ole raha teie jaoks üldse teema, see kolimise maksumus? /--/ Ma küsin veel. Eri ministeeriumidelt – siseministeeriumilt ja justiitsministeeriumilt – on tulnud väga erinevaid, lausa suurusjärkudes erinevaid hinnanguid kolimise maksumusele. Kas ministeeriumid on jõudnud maksumuse hinnangutes ühele arusaamisele?"

Ratas ütles, et valitsusliikmed arutasid seda esmaspäeval ja jätkavad homme ning loomulikult on arutellu kaasatud ka rahandusminister.