Ratas: meil tuleb välja selgitada, kas ja millised riiklikud instantsid on Danske juhtumi puhul ebaefektiivselt töötanud

 (76)
Valitsuse pressikonverents
Valitsuse pressikonverentsFoto: Ilmar Saabas

Peaminister Jüri Ratas teatas täna sotsiaalmeedias, et võtab väga tõsiselt õigustatud küsimusi Danske panga rahapesu kohta.

Avalikus meediaruumis on õigustatult palju tõstatatud küsimusi Danske panga rahapesu kahtluste kohta Eestis aastatel 2007-2015. Tegemist on minu hinnangul väga tõsise probleemiga, mis on kahjustanud rahanduse ja kogu Eesti riigi rahvusvahelist mainet. Toetan kindlalt kõigi asjaolude kiiret ja põhjalikku välja selgitamist ning võimalike süüdlaste vastutusele võtmist.

Tunnustan Riigikogu õiguskomisjoni ning selle esimeest Jaanus Karilaidi, kes on panustanud rohkelt aega ja tööd antud juhtumisse suurema selguse toomisse. Kõigi parlamendierakondade toetus ja koostöö on selles küsimuses kahtlemata väga oluline.

Tänaseks on vajalikke samme kahtlaste tehingute uurimiseks astunud nii prokuratuur, Politsei- ja Piirivalveameti rahapesu andmebüroo, finantsinspektsioon kui mitmed teised asutused. Samuti olen andnud korralduse, et Vabariigi Valitsus arutab kogu temaatikat veel sel kuul oma kabinetinõupidamisel. Pean väga oluliseks kõigi asjassepuutuvate organisatsioonide laiapõhjalist koostööd ning parlamendi ja valitsuse aktiivset rolli.

Meil tuleb välja selgitada, kas ja millised riiklikud instantsid on Danske juhtumi puhul ebaefektiivselt töötanud. Samuti saada selgus, kui laialdane on rahapesu probleem Eesti krediidiasutustes laiemalt. Teadlikult toime pandud ebaseaduslike tegevuste ilmnemisel tuleb selgelt vastutada ka Eestis kasumit teeninud pankadel.

Seotud lood:

Minu kindel veendumus on, et pankade olulisim valuuta on usaldus, mida tuleb klientidele kahtlusteta pakkuda. Kõikide seotud instantside, sh Eesti Pangaliidu roll on tagada, et kontrollmehhanismid oleks piisavalt tugevad ning võimalused ebaseaduslikeks finantsskeemideks oleks välistatud. Danske panga juhtumi osas tuleb tuua kogu tõde päevavalgele. Ainult nii saame taastada tõsise löögi saanud usalduse krediidiasutuste ja Eesti riigi suhtes ning tagada, et samalaadsed juhtumid tulevikus ei korduks.