Ratas: kahtlustuse saanud volikogu liikmed ei saa oma kohtadel jätkata

 (113)
Keskerakonna uue büroo avamine - Narva mnt 31
Keskerakonna uue büroo avamine - Narva mnt 31Foto: Rauno Volmar

Keskerakonna juhatus arutas täna Narva volikogu liikmetele esitatud kahtlusi ning otsustas, et kahtlustuse saanud inimesed peavad uurimise ajaks peatama volikogu liikme staatuse ning taanduma juhtivatelt kohtadelt ka linnaasutustest.

Keskerakonna esimees Jüri Ratas selgitas, et vastavalt Keskerakonna põhikirja punktile 14.3 otsustas juhatus, et toimingupiirangu rikkumises kahtlustuse saanud või kriminaalkorras süüdi mõistetud Narva Linnavolikogu Keskerakonna fraktsiooni liikmed ei saa jätkata volikogu liikmetena.

Juhatuse otsuse järgi ei saa kahtlustatud jätkata tööd juhtivatel kohtadel Narva linnasüsteemis, sh Narva linnaasutustes, kuniks nende vastu esitatud kahtlustused pole ära langenud. „Samuti tegi juhatus ettepaneku valida Narva Linnavolikogu Keskerakonna fraktsiooni esimeheks ning Linnavolikogu esimehe ja aseesimehe kandidaatideks inimesed, kes pole korruptsioonikahtlustustega seotud,“ rõhutas Ratas.

Ratas kordas oma seisukohta, et tema juhitud Keskerakond ei salli korruptsiooni mitte ühelgi kujul. „See on terve ühiskonna probleem, mille väljajuurimisse peavad aktiivselt panustama nii õiguskaitseorganid, poliitikud kui kõik inimesed. Avalikke vahendeid tuleb alati kasutada läbipaistvalt, lähtuvalt inimeste ühistest huvidest ning vältides huvide konflikti,“ rõhutas Ratas. „Narva elanikud väärivad ausat, läbipaistvat ja ühistest huvidest lähtuvat linnajuhtimist.“

Seotud lood:

Keskerakonna juhatus palus Narva piirkonna juhatusel lähipäevil koguneda, et arutada erakonna juhatuse otsuse täitmiseks vajalikke samme.

Keskerakonna põhikirja punkt 14.3 ütleb, et omavalitsuse volikogu Keskerakonna fraktsioon juhindub oma tegevuses erakonna põhikirjast ja programmist ning kongressi, erakonna volikogu, erakonna juhatuse, erakonna piirkonna juhatuse ja erakonna osakonna juhatuse otsustest.