Ratas: enamikul juhtudel peaks kriminaalkorras karistatud inimesed erakonnast välja arvama

 (91)
Jüri Ratas
Jüri RatasFoto: Tiit Blaat

Põltsamaal Keskerakonna volikogu korralist istungit iseloomustades ütles erakonna juhatuse liige Jüri Ratas, et kongressi eel oli ärevust rohkem.

Volikogu istungi päevakorras oli erakonna esimehe ettekanne poliitilisest olukorrast; ülevaade erakonna põhikirja muutmise ja täiendamise ettepanekutest; kongressi otsuse "Haldusreformist" eelnõu tutvustamine; ülevaade XV kongressi korraldamisest ning kongressi päevakorra eelnõu kinnitamine.

"Selge on see, et volikogus oli ärevust rohkem, sest tulemas on kongress, kus on rohkem kui üks esimehekandidaat ja eks see kindlasti pakub nii liikmetele kui teistele tavapärasest rohkem huvi," ütles Keskerakonna juhatuse liige Jüri Ratas ütles Delfile, ja lisas, et põhiküsimus on, kuidas Keskerakond edasi läheb ning kas erakonna roll poliitilisel maastikul suureneb või ei suurene.

Teisalt on viimasel ajal luubi alla võetud erakonna põhikirja muudatusettepanek, mille kohaselt ei arvata kriminaalkorras karistatud erakonnaliiget erakonnast välja. "Minuteada põhikirja muudatus, kas erakonda kuulub liige või mitte, viiakse põhimõtteliselt sarnaseks teiste erakondadega ja kindlasti jääb ta järgima kõiki Eesti Vabariigis kehtivaid seadusi. 99 juhul on minu seisukoht, et loomulikult sellised inimesed, kes on kohtu poolt kriminaalkorras karistatud, arvataks erakonnast välja," sõnas Ratas.

Volikogu istungil tutvustas põhikirja kõiki punkte Kadri Simson ning eraldi hääletust, kas liikmestaatust reguleeriva põhikirja muudatust toetada või mitte, Ratase sõnul ei olnud. "Oli väike diskussioon selle üle, kas juhtimine võiks olla laiapõhjalisem ja seal võiks olla kuni neli aseesimeest praeguse kahe asemel."