Rakvere volikogu täitis kohtuotsuse ja toetas seksuaalvähemuste filmifestivali rahaliselt


LGBT filmifestival Festheart.
LGBT filmifestival Festheart.Foto: Ain Liiva

Rakvere linnavolikogu täitis halduskohtu otsuse, millega tunnistati õigusvastaseks LGBT filmifestivali rahalise toetuseta jätmine mullu veebruaris. Volikogu otsustas üleeile toetada festivali korraldavat MTÜ-d Sevenbow täiendavalt 1200 euroga.

Eelmise aasta algul otsustas Rakvere linnavolikogu toetada LGBTI- filmifestivali Festheart kõigest 300 euroga, mida oli 1200 võrra vähem, kui küsiti. Samal ajal kinnitas volikogu kõik ülejäänud kultuurikomisjoni otsused teiste taotlejate suhtes sajaprotsendiliselt.

Advokaat Liisa Linna ja Eesti inimõiguste keskus aitasid Festheartil kohtusse pöörduda, kuna Rakvere oli eiranud õigusriigi praktikat ja volikogu enda kehtestatud reegleid.

Vastavalt Rakvere linna enda kehtestatud reeglitele kaalub linna kultuurikomisjon iga esitatud taotlust ja esitab oma otsuse volikogule. Filmifestivali taotlust hinnati komisjoni poolt maksimumsumma vääriliseks ja edastati kehtiva korra kohaselt volikogule.

Üllatuslikult vähendas volikogu aga toetust viiekordselt ilma otsust põhjendamata, olles kinnitanud kõik ülejäänud kultuurikomisjoni otsused teiste taotlejate suhtes sajaprotsendiliselt.

Halduskohus tunnistaski kaks kuud tagasi õigusvastaseks Rakvere linnavolikogu mulluse 28. veebruari otsuse jätta filmifestival täie rahalise toetuseta. Kohus selgitas, et Rakvere linnavolikogu tollases otsuses ei ole vähimalgi määral põhjendatud, miks määras volikogu MTÜ Sevenbow’le väiksemad toetused võrreldes soovituga ja mida nägi ette kultuurikomisjoni otsus.

Üleeilsel istungil otsustaski volikogu määrata Festhearti toetuseks 1200 eurot. Otsus jõustus eile.