Rakendame kõigi eestimaalaste potentsiaali: kaitsevägi kutsub vabatahtlikku ajateenistusse ka puudega noori

 (155)
Vahipataljoni aastapäevale pühendatud rivistus
Foto on illustratiivneFoto: Tiit Blaat

Kaitseväe, kaitseressursside ameti, Puuetega Inimeste Koja ja riigikogu liikme Jüri jaansoniga koostöös viiakse juulist ellu pilootprojekti, kus puudega noored vabatahtlikud saavad võimaluse kaitseväes sõltuvalt erialast 8-11 kuud teenida. Seejärel arvatakse ajateenisutse läbinud puudega noored sarnaselt kõigi teiste ajateenijatega sõjaaja ametikohtadele reservi.

Kaitsevägi tahab toetada kodanike tahet osaleda riigikaitses ja anda võimaluse kõigile neile, kes vabatahtlikult tahavad ajateenistust läbida, sealhulgas ka neile, kelle tervislik seisund pole seda seni võimaldanud. Eesmärgiks on anda soovijatele võimalus läbida sõjaline väljaõpe, teenida neile jõukohasel ametikohal ja seeläbi panustada riigikaitsesse. Näiteks on teenistusse oodatud kübervaldkonnaga sinapeal olevad inimesed, samuti logistikavaldkonna asjatundjad.

Kaitseväe pressiesindaja Arvo Jõesalu sõnul on oluline, et soovijal oleks olemas mingi konkreetne kaitseväele vajalik erioskus või eriala, milles oleks võimalik soovijat kaitseväes rakendada.

Sealjuures lähenetakse igale sooviavaldajale personaalselt ning leitakse võimalusel just tema jaoks kõige sobivaimale teenistuskohale, võttes arvesse ka puude iseloomu. Jõesalu sõnul soovivad nad, et tervislike probleemidega ajateenistusse astuv noor läbiks sõjalise väljaõppe maksimaalses mahus, mida tema tervis võimaldab. Teenistus ise kestab 8 kuni 11 kuud, nagu kõigil teistelgi ning pärast ajateenistuse läbimist Nii samuti kui kõik teisedki ajateenistuse läbinud.

Tegemist on kaitseväe jaoks põhimõtteline muudatusega ja täpsed detailid, sealhulgas soovijate arv ja kaitseväe võimalused neile vastu tulla, on veel täpsustamisel. Praeguse seisuga on teada 10 vabatahtlikku, aga nende suhtes pole veel otsust tehtud. Kandideerida võivad kõik 18 kuni 28-aastased soovijad.

Ankeet sooviavalduse esitamiseks asub siin.