Rahvusvahelise kultuuripärandi komitee asepresidendiks sai Riin Alatalu

 (3)
RIIN ALATALU
Riin AlataluFoto: Delfi/Eesti ajalehed

Kultuuriministeeriumi Euroopa majanduspiirkonna mõisakoolide programmi juht Riin Alatalu valiti kultuuripärandi seadusandluse, haldamise ja rahastamise rahvusvahelise komitee (ICLAFI) asepresidendiks.

ICLAFI on üks rahvusvahelise muinsuskaitse ekspertnõukogu International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) 26-st teaduskomiteest, mis keskendub seadusandluse, administreerimise ja rahastamisega seotud probleemide tuvastamisele, uurimisele ja rahvusvahelise koostöö ja infovahetuse abil lahenduste otsimisele.

„Muinsuskaitse ei ole kusagil maailmas probleemivaba ja põrkub erinevate huvidega,“ tõdes Riin Alatalu, kommenteerides oma vastset ametisse nimetamist. „ICLAFI asepresidendina loodan leida rahvusvahelisest praktikast Eesti jaoks häid eeskujusid ja lahendusi nii seadusandluse kui ka rahastamise küsimuses. Rahvusvahelisel tasandil aga ennekõike aidata kaasa muinsuskaitse ühisosa otsimisele teiste valdkondadega - seista hea selle eest, et muinsuskaitset käsitletaks säästva arengu lahutamatu osana ja rõhutada selle rolli majanduse ja kultuuri alustalana,“ ütles Alatalu.

ICLAFI katuseorganisatsioon ICOMOS, mille Eesti Komitee esimeheks on Riin Alatalu, on maailma mõjukaim kinnismälestiste, arhitektuursete ansamblite ja ajalooliste paikade säilitamise, kaitse ja väärtustamisega tegelev vabatahtlike ekspertide ühendus, kelle tegevuse eesmärk on korraldada nii otsustajate kui ka ühiskonna pärandialast harimist, nõustamist, uurimist ja dokumenteerimist, ning mis nõustab Ühinenud Rahvaste Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsiooni (UNESCO) maailmapärandi objektide küsimustes.

Riin Alatalu töötab kultuuriministeeriumis, kus tema ülesandeks on juhtida Euroopa majanduspiirkonna mõisakoolide programmi. Eelnevalt on Alatalu töötanud erinevatel ametikohtadel muinsuskaitseametis ja Tallinna kultuuriväärtuste ametis. Riin Alatalu on kaitsnud muinsuskaitse ja restaureerimise erialal doktori väitekirja „Muinsuskaitse siirdeühiskonnas 1986-2002. Rahvuslikust südametunnistusest Eesti NSV-s omaniku ahistajaks Eesti Vabariigis“.

Alatalu annab edasi oma valdkonna teadmisi ka tulevastele eriala spetsialistidele, lugedes Eesti Kunstiakadeemias muinsuskaitse seadusandlust.