Rahvateater riigikogus: kes see Indrek Saar on ja mis ta selle 10 minuti jooksul teeb?

 (126)
Riigikogu ööistung
Riigikogu ööistungMobiilifoto: Vallo Kruuser

Riigikogu saalis täna öö läbi väldanud istungil arenes saadikute vahel muuhulgas ka sisutühi dialoog, mida võib pidada rahvateatriks koos vaheaegadega.

Delfi toob teieni väljavõtte riigikogu stenogrammist, kui arutlusel oli põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (PGS) eelnõu ja hääletusele läks 64. muudatusettepanek.

Esimees Ene Ergma: Muudatusettepanek nr 64, mis on esitatud Eesti Keskerakonna fraktsiooni poolt ja juhtivkomisjon on jälle jätnud arvestamata. Palun, kolleeg Indrek Saar!

Indrek Saar: Palun muudatusettepanekut nr 64 hääletada ja enne seda palun 10 minutit vaheaega.

Esimees Ene Ergma: Palun, kolleeg Andres Herkel!

Andres Herkel: Austatud proua juhataja, mul on protseduuriline küsimus. Kes see Indrek Saar on ja mis ta selle 10 minuti jooksul teeb?

Esimees Ene Ergma: Teil on hea küsimus. Indrek Saar on Eesti Vabariigi Riigikogu liige. Mida ta selle 10 minutiga teeb, küsige tema käest ise. Vaheaeg.

V a h e a e g

Esimees Ene Ergma: Kolleegid, panen hääletusele muudatusettepaneku nr 64, esitatud Eesti Keskerakonna fraktsiooni poolt, juhtivkomisjon on jätnud arvestamata. Palun hääletada!

Seotud lood:

Hääletustulemused

Esimees Ene Ergma: Ettepaneku poolt hääletas 9 Riigikogu liiget, vastu oli 33, erapooletuid ei olnud. Ettepanek ei leidnud toetust.

Muudatusettepanek nr 65 on Eesti Keskerakonna fraktsiooni poolt, juhtivkomisjon on jätnud arvestamata. Palun, kolleeg Indrek Saar!

Indrek Saar: Enne seda on mul üks protseduuriline küsimus. Kas ma saaksin vastata repliigi korras Riigikogu liikmele Andres Herkelile, kellel oli küsimus?

Esimees Ene Ergma: Ei, seda te ei saa, teil on võimalus temaga kohtuda kümne minuti jooksul.

Indrek Saar: Kui minu nime mainiti, siis mul on õigus repliigile.

Esimees Ene Ergma: Ei ole, sellisel juhul ei ole.

Indrek Saar: Selge.

Esimees Ene Ergma: See tähendab, muudatusettepanek nr 65 läks läbi. Palun, kolleeg Indrek Saar!

Indrek Saar: Mul oli küsimus, kas mul on protseduuriline õigus. Kuna te vastasite, et mul seda ei ole, siis on mul järgmisena ettepanek hääletada muudatusettepanekut nr 65 ja enne seda ma palun kümme minutit vaheaega!

Esimees Ene Ergma: Suurima heameelega! Loodan, et te kümne minuti jooksul suudate siis Herkeliga kokku leppida. Kümme minutit, vaheaega!

V a h e a e g