Rahvastikuminister Palo töökohustused jagatakse

 (31)
Rahvastikuminister Palo töökohustused jagatakse
Foto: Andres Putting

Kuigi eile õhtul selgus, et koalitsioon Rahvaliiduga ei saa teoks, võib nädalavahetusel levitatud koalitsioonilepingu mustandist lugeda välja selget poliitilist tahet kaotada rahvastikuministri koht.

Seega on alust arvata, et rahvastikuministri koht kaotatakse, rahvastiku- ja perepoliitikaalased tegevused antakse üle sotsiaalministeeriumile; mitte-eestlaste integratsiooni sihtasutusega, rahvuskaaslaste programmi ning ka lasteaedadega seotu aga haridus- ja teadusministeeriumile, kirjutab Eesti Päevaleht.

Integratsioonivaldkond jaguneks sise- ja kultuuriministeeriumi vahel. Esimesena mainitule jääks ka kodakondsuse ja migratsiooniga seotu, teisele kultuuriküsimused. Represseeritutega tegelemine plaanitakse üle anda regionaalminister Siim Kiislerile.

Riigikantselei strateegiadirektor Keit Kasemets rõhutas, et ka büroo ja ministrikoha kaotamisel säiliksid kõik selle funktsioonid.

Rahvastikuministri büroo selle aasta eelarve oli pea 80 miljonit krooni, millest 6,4 miljonit oli otsene palgakulu ning pea 12 miljonit ette nähtud arenduseks ja administreerimiseks.


Refereeritud artikli täistekst Eesti Päevaleht Onlines