Rahvas eelistab Tartu kiirteed Saare sillale

 (139)

Kui Eesti inimesed saaksid valida, kas ehitada enne Tallinna-Tartu maantee neljarealiseks või rajada püsiühendus Saaremaaga, eelistataks esimest varianti.

Eesti Päevalehe tellitud ja uuringukeskuse Faktum tehtud 1000 vastajaga üle-eestilisest küsitlusest selgus, et esmajärjekorras Tallinna-Tartu maantee neljarealiseks ehitamist peab õigeks 60 protsenti vastanuid. 29 protsendi arvates tuleks enne valmis teha Saaremaa sild.

Kogenud liiklusasjatundja Johannes Pirita pidas küsitlustulemusi küllaltki loogiliseks, sest Tallinna-Tartu maanteel liigub lihtsalt rohkem inimesi kui Saaremaa ja mandri vahet. “Mõistagi eelistavad inimesed seda, mis on neile igapäevaselt olulisem.”

Samas märkis Pirita, et kuigi paljude vastajate arvates võib neljarealine tee muuta Tallinna ja Tartu vahel liiklemise ohutumaks, siis tegelikkuses ei pruugi nii minna. “Kui teha tee neljarajaliseks, siis kiirused kindlasti seal kasvavad ehk oht võib isegi kasvada,” märkis Pirita.

Küsitluse järgi oli Tallinna-Tartu maantee neljarealiseks ehitamine inimeste jaoks prioriteet valdavalt üle kogu Eesti, üksnes Lääne-Eesti ja Virumaa inimesed peavad vajalikumaks rajada enne püsiühendus Saaremaaga. Kui Lääne-Eesti inimeste poolehoid Saaremaa püsi-ühendusele oli ettearvatav, siis virulaste toetus üllatas.