Rahvaliitlased: Eesti edu sõltub maaelu käekäigust

 (15)
Tükike maaelu: kass ja kana
Päevaleht/Pressifoto, Rauno Volmar

Täna toimunud Rahvaliidu omavalitsustegelaste mõttetalgutel osalejad nimetasid Eesti riigi ja rahva kestmajäämise võtmeküsimuseks maaelu püsimist.

Vastuvõetud avalduses leiavad rahvaliitlased, et praegused valitsuserakonnad pole mõistnud maaelu tähtsust Eesti julgeolekule, eesti keele ja kultuuri püsimajäämisele. „Vead eelarve- ja maksupoliitikas on tühjendanud põllumeeste ja omavalitsuste taskud. Tõik, et valitsus on ühepoolselt hakanud kärpima põllumeeste EL-iga kokkulepitud toetusi, näitab hoolimatust maaelu ja eesti rahva toidulaua suhtes,“ öeldakse avalduses.

Omavalitsustegelased taunivad valitsuse haldussuutmatust, mille tõttu on kasutamata jäänud sajad miljonid kroonid maapiirkondade arenguks ettenähtud EL-i toetusi. „Rohkem kui miljardi krooni võrra on vähendatud kohalikeks investeeringuteks, sealhulgas teedehoiule, koolidele ja lasteaedadele ettenähtud summasid,“ väidetakse avalduses.

„Regionaalpoliitika puudumine ning piirkondliku omapära eiramine süvendavad lõhet eri paikkondade eluvõimes, mistõttu jätkub elanike äravool küladest ja väikeasulatest. Suur osa rahvast on vaesunud,“ kirjutavad rahvaliitlased.

Olukorra muutmiseks peetakse vajalikuks seada poliitika keskmesse kodumaise ettevõtluse areng, vähendada tööpuudust, katta oma rahva toidulaud, leevendada sotsiaalset ebavõrdsust ning teha haridus kõigile kättesaadavaks. Riigilt oodatakse rahvuslikul kapitalil tugineva ettevõtluse toetamist ning kasumi väljavoolu tõkestamist. Rõhutatakse vajadust hoida oma põlisvara ning jääda ise oma maa peremeesteks.

Allakirjutanud avaldavad veendumust, et Eesti edu sõltub maaelu käekäigust ning et kõige paremini saavad riigikogus maainimeste huvisid kaitsta nende endi keskelt valitud saadikud.