Rahvaliit: valitsus loobugu valimislubadustest

 (26)
raha
Foto: Ilmar Saabas

Eestimaa Rahvaliidu volikogu hinnangul peab valitsus majanduse elavdamiseks ja arengut soodustava eelarvepoliitika taastamiseks taganema ebareaalsetest valimislubadustest.

Inimestele kindlustunde tagamisel peab Rahvaliit oluliseks koostada inflatsiooni ohjamise programm, toetada ettevõtlust ja soodustada konkurentsi, hoida maksupoliitika tasakaalus ning kindlustada Eesti innovatsioonipotentsiaali. Selleks tuleb erakondadel minna valimiskampaanialikelt lubadustelt üle teadmispõhisele ja jätkusuutlikule poliitikale. Pikaajaliste strateegiate ja jätkusuutliku arengukava koostamisel vajab Eesti erakondade koostööd ja üksmeelt ning ekspertide kaasamist, teatas Rahvaliit.

Valitsus peab Rahvaliidu hinnangul loobuma vastutustundetutest ja ülikallitest valimislubadustest, mille täitmiseks suurendati 2008. aasta eelarvemahtu veerandi (19,8 miljardit krooni) võrra. Puudujääki ei ole võimalik katta vaid valitsemiskulude arvelt, mis moodustavad eelarve kasvust vaid 2,3 miljardit.

Eestimaa Rahvaliidu hinnangul tuleb korrigeerida maksupoliitikat ja leida piir, kui palju peab laekuma tarbimismaksudest ja kui palju otsestest maksudest, et oleks tagatud riigi jätkusuutlik areng. Tulumaksu alandamine tuleb peatada, kuna riigieelarves on tarbimismaksude osakaal ebaproportsionaalselt suur, mis seab riigieelarve liigselt sõltuvusse tarbimisest.

Rahvaliidu arvates vajab tänavuse riigi eelarvestrateegia koostamise praktika õiguskantsleri hinnangut, kuna selle koostamisel ei ole lähtutud seaduse mõttest. Eelarvestrateegia koostati formaalse, mitte sisulise dokumendina. Samas teeb Rahvaliit ettepaneku viia eelarvestrateegia heakskiitmine riigikokku, sest tegemist on kõigi strateegiate ülese dokumendiga.

“Praeguse majanduslanguse on põhjustanud ülikallid valimislubadused ja poliitiliselt valed otsused, mis tingisid ekspordimahu vähenemise, samuti maailmamajanduse ebasoodsad mõjud, millega ei arvestatud. Suutmatus tunnistada tehtud vigu ja täita ebareaalseid valimislubadusi on seadnud ohtu riigi tasakaalustatud ja jätkusuutliku arengu. Seda kinnitavad koalitsioonipartnerite vastuolud, kus keegi ei tagane oma erakonna valimislubadustest, pigem annab järele riigi arengu seisukohalt tundlikes valdkondades. Valitsuse praegune tegevus näitab, kuidas ollakse klammerdunud oma erakonna huvide kaitsmisele, unustades riigi kui terviku arengu,” teatas rahvaliit.