Rahvaliit: riigieelarve suurendab ebavõrdsust

 (17)
Rukkilill
Foto: DELFI

Rahvaliidu hinnangul viib 2008. aasta eelarve regionaalse ebavõrduse süvenemisele ning vähendab oluliselt linnade ja valdade suutlikkust pakkuda kvaliteetseid avalikke teenuseid.

“Loodetavasti ei toimi valitsus 2009. aasta eelarve koostamisel samamoodi nagu 2008. aasta eelarve läbirääkimiste ajal, kus omavalitsustest sõideti lihtsalt üle,” ütles Eestimaa Rahvaliidu peasekretär Kajar Lember Rahvaliidu pressiesindaja teatel.

Kui Rahvaliidu osalusega koalitsioonid suurendasid kohalike omavalitsuste tasandusfondi samas tempos riigieelarve keskmise kasvuga ning kohalikele omavalitsustele laekuv tulumaksu määr ja kütuse aktsiisist teede korrashoiuks laekuv osa kasvas igal aastal, siis tänase valitsuse otsuste tulemusel kohalike omavalitsuste tulud kasvavad minimaalselt või mõnel omavalitsusel kasv peaaegu puudub. Tänu aktsiiside tõusule ja sellest tulenevale üldisele hindade kallinemisele toimib üldine kulude kasv, leiab Rahvaliit.

“On selge, et valitsus on sisuliselt loobunud regionaalpoliitikast ja selle ilmselgeteks näideteks on lisaks valdade ja linnade tulubaasi külmutamisele ka postkontorite massiline sulgemine ning ühistranspordi dotatsioonide vähendamine,” tõdes Lember. “Selle tulemusel suureneb sõitjate jaoks oluliselt bussi-, rongi ja praamiliikluse pileti hinnad, vähendades majanduslikel põhjustel teenuse tarbijatel selle kasutamise võimalusi.”

Rahvaliit on seisukohal, et regionaalselt tasakaalustatud koolivõrgu, kultuuri- ja sotsiaalasutuste arengukava täitmiseks tuleb eraldada omavalitsustele järgmisel aastal vähemalt miljard. krooni.

Eesti Maaomavalitsuste Liidu esitatud “2009. aasta riigieelarvest kohalikele omavalitsustele eraldatavate tulude taotlus” Vabariigi Valitsusega läbirääkimisi pidavale Omavalitsusliitude Koostöökogule ühtib Eestimaa Rahvaliidu põhimõtetega. Eestimaa Rahvaliit tunnustab põhjaliku platvormi kokkupanemise eest EMOL-i büroo ametnikke, juhatuse liikmeid ja loodab valitsuse mõistvale suhtumisele valdade ja linnade toimetulekuvajaduste katmisel.