Rahvaliit mures haldusreformi ja töövõtjate pärast

 (41)
Jaanus Marrandi
Päevaleht/Pressifoto

Täna võttis Eestimaa Rahvaliidu volikogu vastu avalduse, milles taunis Isamaa ja Res Publica Liidu suutmatust kokku leppida omavalitsuste ümberkorralduse eesmärkides ja põhimõtetes.

Lisaks võttis volikogu vastu otsuse mitte toetada töölepinguseadust ja pidas oluliseks enne menetluse jätkamist nõuda eelnõu mõjude ning pikaajaliste tagajärgede ekspertiisi, teatas Rahvaliidu pressiesindaja.

Volikogu avaldas kahetsust, et regionaalpoliitika eest vastutav IRL pole suutnud seista Eesti tasakaalustatud arengu eest. “Regionaalminister on tegevusetult pealt vaadanud hiilivat haldusreformi — metskondade likvideerimist, postkontorite sulgemist ja ühistranspordi kokkutõmbamist,” ütles Eestimaa Rahvaliidu esimees Jaanus Marrandi.

Arvestamata omavalitsusliitude põhjendatud seisukohti, on valitsus järgmise aasta riigieelarve eelnõus vähendanud kohalike teede, lasteaedade, koolide ja kultuuriasutuste investeeringuid ligi miljardi krooni võrra, juhivad rahvaliitlased tähelepanu.

“Reformierakondlasest peaminister on asunud kärpima nii põllumeestele ELiga kokkulepitud toetusi kui ka koolilõuna rahastamist ning on seadnud kahtluse alla kehtivate lastetoetuste otstarbekuse,” märkis Marrandi ja lisas, et sellise suhtumisega on peaminister selgelt näidanud hoolimatust maaelu, eesti rahva toidulaua ja noorte tuleviku suhtes. Riigi toe lahkumisega maapiirkondadest süveneb külaelu hääbumine, järjest enam noori läheb tööle välisriiki.

Rahvaliidu arvates pakub regionaalminister selle asemel, et sisuliselt analüüsida maaelu, külade ning valdade ja linnade ees seisvaid probleeme, kirvemeetodit omavalitsuste sundliitmise näol. Volikogu hinnangul on selline lähenemine vastuolus nii Eesti Vabariigi põhiseaduse kui ka Euroopa kohaliku omavalitsuse harta põhimõtetega. Rahvaliidu volikogu toetab linnade ja valdade ühistegevuse edendamist läbi tugeva maakondliku koostöötasandi loomise.

Lisaks otsustas volikogu mitte toetada töölepinguseaduse eelnõu valitsuse esitatud kujul, sest see ei kaitse töötaja õigusi piisavalt ning paneb ta töösuhetes ettevõtjaga senisest oluliselt halvemasse seisu.

“Asjatundjad peavad andma hinnangu, kas eelnõu vastab rahvusvahelise tööorganisatsiooni (ILO) töösuhteid ning töötajate õigusi käsitlevatele konventsioonidele ning Euroopa sotsiaalkindlustuse koodeksi nõuetele. Vältimaks erinevate seaduste koosrakendamisest tulenevaid probleeme, siduda töölepinguseadus lahti võlaõigusseadusest,” seisab Rahvaliidu avalduses.