Rahvaliit: kapo lekitab infot

 (68)
Villu Reiljan ja Ester Tuiksoo
Päevaleht/Pressifoto

Rahvaliidu juhatus arutas täna nn maadevahetuse uurimisega seotud asjaolusid, millega on kaasnenud põhjendamatud kahtlustused erakonna liidrite suhtes.

Rahvaliidu aseesimehele Ester Tuiksoole on maadevahetuse tehingute uurimise sildi all esitatud kahtlustus asjaoludel, millel ei ole maadevahetuse tehingutega mingit seost, teatas Delfile Rahvaliidu esimees Jaanus Marrandi.

“On ilmne, et sellise uue rünnakuga püütakse varjata uurimisorganite läbikukkumist maadevahetuse tehingute uurimisel ning üritatakse jätkuvalt kompromiteerida Rahvaliidu juhtkonda.” “Meie andmetel on mitmed isikud, kelle põhiseaduslikke õigusi on maadevahetuse tehingute uurimise sildi all rikutud, pöördunud kaebustega riigikogu julgeolekuasutuste kontrolli komisjoni poole,” teatas Marrandi.

ERL taunib uurimisasutustest info lekitamist, mis on vastuolus seadusandlusega. Aasta jooksul on pidevalt lekkinud uurimise käiku puudutav informatsioon, mis võib viidata võimalikule seosele poliitikaga.

Jälitusorganite kontrollimatu tegevus riivab inimeste põhiõigusi ja võib ohustada demokraatiat