Rahvaliit: eelarveauke lapitakse riigimetsa arvelt

 (30)
Raielank
Foto: DELFI

Täna tegi Rahvaliidu fraktsioon ettepaneku lükata tagasi eelnõu, millega nende sõnul üritatakse riigimetsa majandamise keskuse (RMK) säästudega katta riigieelarve auke.

Kui kehtiva seaduse kohaselt võib RMK tuludest riigieelarvesse kanda 26 protsenti, siis metsaseaduse, keskkonnatasude seaduse ja riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse muutmise eelnõu kohaselt võib jooksvate kulude katteks kanda kogu RMK tulu riigieelarvesse, teatas Rahvaliidu pressiesindaja.

Juba 2009. aastal plaanitakse eelarvesse kanda 680 miljonit krooni, mis seab ohtu riigimetsa kui meie ühisvara kaitse, teatavad rahvaliitlased.

„RMK on seda raha aastaid kogunud, et kõige ekstreemsemates loodus- ja majandustingimustes ei satuks ohtu riigimetsa majandamise jätkusuutlik areng,” ütles Rahvaliidu fraktsiooni liige Villu Reiljan, lisades, et riigimetsa investeeringute vajadus (kuivendussüsteemidesse, metsateedesse, metsahooldus masinatesse) nõuab miljardeid.

„RMK arenguvõimet kahjustab väga pikas perspektiivis olukord, kus RMKlt võetakse aastate jooksul säästetud vahendid, samas kui RMK on riigi ja omavalitsuste ees kõik kohustused täitnud,” märkis Reiljan.

Rahvaliidu hinnangul on mõistmatu keskkonnaministeeriumi tegevus, kus allasutuste liitmise käigus antakse RMKle lisakohustusi, võttes samal ajal aastate jooksul kogutud vahendid.

Teise olulise muudatusena delegeeritakse ministri vastutus RMK nõukogule. Antud muudatustega luuakse olukord, kus RMK ülesanded antakse järk-järgult loodavatele äriettevõtetele, kuid viimaste vara ei kuulu enam riigile. Sisuliselt annab selline muudatus võimaluse RMK hiilivale erastamisele, on Rahvaliidu seisukoht.

“Riigikogu Eestimaa Rahvaliidu fraktsioon nõuab sellise tegevuse kohest lõpetamist, mida toetab ka üle 50 000 eestimaalase, kes andsid allkirja riigimetsa kaitseks.”