Rahvakogu seminarid sõeluvad välja kõige mõjusamad teemad

 (15)
Rahvakogu seminarid sõeluvad välja kõige mõjusamad teemad
Foto on illustratiivneFoto: Karin Kaljuläte

Tänasest reedeni toimub viis Rahvakogu teemaseminari, mille ülesandeks on selgitada, millised välja pakutud ideedest võiksid kõige tõenäolisemalt aidata lahendada probleeme, millest Rahvakogu alguse sai.

Tänasel seminaril võetakse vaatluse alla jaanuaris Rahvakogu veebilehel tehtud ettepanekud rahva osaluse suurendamiseks poliitikakujundamises valimiste vahel. Rohkem kui 450 sel teemal välja pakutud mõtet on jagatud kaheksaks alateemaks: alates ideedest info kättesaadavuse parandamisest õigusloome-algatuste kohta kuni ettepanekuteni rahvaalgatuse seadustamisest, sagedasemast referendumite korraldamisest ja rahvale riigikoguga kaasotsustamise õiguse andmiseni.

Seminaril osalevad nii ettepanekute autorid kui ka erinevad nende teemadega töötavad eksperdid: teadlased, poliitikud, ametnikud, vabaühenduste esindajad, ajakirjanikud. Olles tutvunud Rahvakogu lehel tehtud ettepanekute kokkuvõtte ning neile koostatud mõjuhinnanguga, arutatakse ja hinnatakse seminaril kõigi kaheksa tänase alateema puhul, kui asjakohased ja mõjusad need võiksid olla rahva laialdasema osalemise saavutamiseks.

19. märtsi seminari teema on erakondade rahastamise aususe ja kontrollitavuse tagamine ning rahavõimu mõju kahandamine poliitilistes otsustusprotsessides

20. märtsi seminar: ühiskondliku ruumi politiseerimise ja sundparteistamise pidurdamine

21. märts: erakondade sisese ja -vahelise konkurentsi aususe ja elavuse tagamine

22. märts: valija hääle kaalukuse tagamine valimistulemuste otsustamisel

Kõige asjakohasemateks ja mõjusamateks hinnatud alateemad saadetakse 6. aprilli arutelupäevale, kus osalevad umbes 500 esindusliku valimiga leitud Eesti elanikku, läbilõige ühiskonnast, kujundavad arutelu järel oma eelistuse välja pakutud lahendusvariantide hulgast.