Rahvakogu: annetused erakondadele on mõjuvõimuga kauplemine ja see tuleb keelata

 (19)
Õiguskantsler Teder kohtub Ene Ergmaga
AnnetusFoto: Taavi Arus

Rahvakogule esitatud ettepanekutest erakondadele annetamise kohta domineeris seisukoht, et annetused peaksid olema keelatud, sest need soosivad tagatoapoliitikat, läbipaistmatust ning omavad negatiivset mõju
parteide konkurentsile.

Annetuste lubamise korral on aga oluline kindlate annetamisreeglite kehtestamine, millest tähtsaim on avalikustamine ja läbipaistvus.

Rahvakogule esitati erakondadele keelatud ja lubatud sissetulekute kohta kokku 270 ettepanekut ja kommentaari. Konkreetselt annetuste keelustamist pooldas 12 protsenti erakondade rahastamise kohta tehtud ettepanekutest, selgub rahvakogu ettepanekute analüüsist.

Annetused tuleb keelata

Domineeriv seisukoht oli, et igasugused annetused erakondadele on mõjuvõimuga kauplemine ja see tuleb keelata ning annetuste tegemine ja vastuvõtmine peaks olema karistatav.

Annetuste keelamise puhul märgiti ka, et kõigile erakondadele tuleks anda võrdselt riigieelarvelist toetust ja luua võrdsed võimalused oma seisukohtade tutvustamiseks, mis kokkuvõtteks peaks vähendama vajadust koguda hulgaliselt annetusi.

Pooltargumentidena toodi, et annetuste lubamine annab konkurentsieelise jõukama elanikkonna poolt toetatavatele erakondadele ja igasugused annetused on millegi ost ja müük.

Seotud lood:

Soovides erakonda rahaliselt toetada tuleb astuda erakonna liikmeks ja tasuda liikmemaksu, leidsid ettepanekute tegijad.

Vastuargumendid olid, et annetamine on kodanikuõigus ning inimestelt ei saa ära võtta võimalust toetada talle sümpaatset maailmavaadet.

Samuti leiti, et ükski riik pole suutnud varjatud rahastamist täielikult välistada ning kõikide annetuste lubamine aitaks hoopis kaasa poliitilise manipuleerimise vähendamisele. Seega võiks annetamist lubada, kuid läbipaistvalt ja kindlate reeglite alusel.

Annetada võiks vaid eraisikud

Mööndusena pakuti, et annetamisõigus võiks olla üksnes valimisõiguslikel isikutel, üksnes Eesti kodanikel või üksnes erakonna registreeritud liikmetel.

Poliitiliste ametikohtade ostmise vältimiseks tehti ettepanek keelata riigikogusse ja kohalike omavalitsuste volikogusse valitud saadikutel erakonnale annetada.

Samas toodi välja ka argument, et Eesti juriidiliste isikute annetused võiksid olla lubatud, sest keeld vähendab läbipaistvust ning soosib varjatud rahastamiskanalite kasutamist.

Täna kehtiv kord lubab annetada

Parteide rahastamise ja järelevalve korra kehtestab praegu erakonnaseadus. Erakonnad võivad raha saada riigieelarvest, liikmemaksudest, üksikisikute annetustest ning tehingutest erakonna varaga.

Keelatud on anonüümsed ja juriidiliste isikute (ehk organisatsioonide) annetused, samuti nõuetest loobumine erakonna vastu või turutingimustest soodsamatel tingimustel erakonnale kaupade, teenuste loovutamine.

Erakondade keelatud ja lubatud sissetulekute, riigieelarvelise toetuse ning rahastamise läbipaistvuse ja kontrolli kohta esitati 506 ettepanekut ja kommentaari.