Rahva arvates on Eenmaale määratud karistus õiglane

 (64)

Enamik inimesi peab maapankur Malle Eenmaale Tallinna linnakohtus määratud 1,5-aastast vnglakaristust poolkinnises vanglas koos kohustusega hüvitada suur osa pangale tehtud kahjudest õiglaseks.

ES Turu-uuringute AS-i juuni lõpus läbi viidud üle-eestilisest avaliku arvamuse uuringust selgus, et 65 protsenti eestlasest ja 47 protsenti mitte-eestlastest peab Eenmaale määratud karistust õiglaseks, kui nii karistataks ka teisi seadusega pahuksisse läinud pankureid, kirjutas Eesti Päevaleht.

Kohtuotsust pidas ilma igasuguste mööndusteta õiglaseks 21 protsenti vastajatest, vaid viis protsenti oli nende vastajate hulk, kes pidas Eenmaale määratud karistust ebaõiglaseks.

Kohtuotsust ebaõiglaseks pidajaid oli kõige rohkem maaelanike seas - 11 protsenti, kuigi just nemad said Maapanga pankrotis kõige enam kannatada.

Kommenteerides enamike inimeste hoiakut, ütles riigikohtu esimees Uno Lõhmus, et ilmselt on Eestis olnud liiga palju juhtumeid, kus majandusalaste või ametkondlike kuritegude eest määratud karistused on olnud liiga liberaalsed või kus teatavad isikud on jäänud sootuks karistuseta.

Tallinna linnakohus mõistis pankrotistunud Maapanga endise juhi Malle Eenmaa 24. mail korruptsioonivastase seaduse rikkumise eest 18 kuuks poolkinnisesse vanglaasse. Lisaks mõitis kohus Eestis esimese pangajuhina korruptsioonis süüdi mõistetud Eenmaalt riigi kasuks välja 29,5 miljonit krooni ning keelas tal kolme aasta jookusl töötada juhtival ametikohal.

Eenmaa on lubanud linnakohtu otsuse ringkonnakohtus vaidlustada.