Rae vald vallandas staažika direktori õigusevastaselt. Mees tahab hüvitise välja nõuda vallavanemalt endalt


Eesti võimekaim vald - Rae, Harju maakond
Vallavanem Mart VõrklaevFoto: Rauno Volmar

Rae vallavanem vabastas eelmisel aastal ametist staažika Vaida kooli direktori Indrek Uuemaa, süüdistades meest korduvates tööülesannete rikkumises. Tänavu mais kinnitas kohus osapoolte kompromissi, mille kohaselt oli töölepingu ülesütlemine õigusvastane. Kuigi töölepingu saaga sai sellega ühele poole, lubab Uuemaa nüüd hüvitise kohtu kaudu välja nõuda vallavanema enda taskust. Vaidluse osapoolte sõnul on kõige taga kättemaksuhimu.

Uuemaa sai vallandamisest teada mullu juunikuu viimastel nädalatel, kui ta juba ametlikult suvepuhkusel oli. Vallavalitsus andis mõista, et usaldust tema vastu enam ei ole ja tal tuleb Vaida põhikooli direktori ametikohalt lahkuda. Mees pöördus kohtusse.

Tänavu mais tunnistas vald kokkuleppemenetluses käigus, et töölepingu ülesütlemine oli õigusvastane, ja nõustus Uuemaale maksma ühekordse hüvitise summas 5 000 eurot ja hüvitama osaliselt tema menetluskulud summas 10 000 eurot.

Vallavanem Mart Võrklaev tunnistas pärast kompromissi saavutamist Delfile, et tegemist oli pelgalt pragmaatilise kompromissiga. „Arvestades Uuemaa poolt esitatud nõuete suurust /…/, oli pakutud kompromiss valla jaoks odavam kui tõenäoline lahend ning märkimisväärselt odavam kui halvim võimalik lahend.“

Uuemaa ütles selle peale Delfile, et see on lihtsalt halamine ja vallavanema katse otsida kaotuse põhjendust. „Vallavanem on ära unustanud, et vald kirjutas kohtus alla lepingule, kus eelkõige tunnistas, et minu lahtlaskmisel polnud ühtegi alust,“ sõnas endine koolidirektor. „Võrklaev tunnistas kohtus oma patu üles, nii nagu koolipoiss, kes jääb pahateoga vahele.“

Seotud lood:

Uuemaa usub ühtlasi, et Rae valla näol on tegemist näitega maksumaksja raha arutust raiskamist. Mees ei soovi, et hüvitisi tasutaks talle valla rahadest, mistõttu kaalub ta enda sõnul uuesti kohtusse pöördumist. „Eesti kohalikes omavalitsustes on tekkinud olukord, kus piiramatu omavoli võimuses võib vald kasutada maksumaksja raha, et teostada isiklikku kättemaksu,“ sõnas ta.

Foto: Rauno Volmar

„Minu näitel on vallavanem tekitanud vallale ca 26 000 eurot kahju ja see tuleks vallavanemal isiklikult vallakassasse tagastada. Mina pean käima kohut enda rahaga, aga vallavanem teeb seda vallarahva omaga,“ tõdes endine koolidirektor. „Ja kuigi kohtus sai minu töölepingu saaga ühele poole, olen veendumusel, et vallakodanikuna pean pöörduma kohtusse vallavanema vastu, et vallale tekitatud kahju vallavanema isiklikust rahakotist välja nõuda,“ märkis Uuemaa.

Vallavanem viitab aga, et kohtusse otsustas pöörduda Uuemaa. „Seetõttu pidime vaidluses oma positsioone selgitama ning sellega kaasneid loomulikult ka kulud,“ lausus Võrklaev.

Eesti võimekaim vald - Rae, Harju maakond Foto: Rauno Volmar

Vallajuhi sõnul on kogu seda protsessi iseloomustanud Uuemaa-poolne pidev vallavanema survestamine ja soov viia ellu kättemaksu. „Indrek Uuemaa n-ö istub mitmel toolil korraga – oli kooli direktor ehk töötas vallavanema alluvuses, samal ajal oli ja on volikogu liige ehk justkui vallavanemale tööandja ning lisaks veel revisjonikomisjoni esimees –, proovides pidevalt ära kasutada oma positsioone vallavanema mõjutamiseks ja kättemaksu teostamiseks,“ süüdistas ta.

Võrklaeva sõnul ei muuda kompromissi sõlmimine mistahes viisil valla hinnangut Uuemaa tegevusele ja ta on endiselt veendunud, et töösuhte lõpetamine antud asjaoludel oli ainuvõimalik. „Kui vald pidi ühe kooli ja piirkonna arenguks sellised kulud tegema, siis oli see hind, mis tuli maksta,“ tõdes ta. „Oleme Vaida koolile leidnud uue ja väga tubli direktori, kool on saanud uue hingamise.“

Toetuskiri direktorile

Rae valla abivallavanem Priit Põldmäe ütles mullu Delfile, et töösuhe lõpetati vallavalitsuse poolt ja seda direktori vastu usalduse kaotamise tõttu. „Tööleping lõpetati seoses Indrek Uuemaa korduvate tööülesannete rikkumisega, millele olime ka eelnevalt tähelepanu tulemusteta juhtinud,“ sõnas Põldmäe.

Koolidirektori sõnul ei saatnud ta korda aga ühtegi tegu, millega võinuks kaasneda tööandja usalduse kaotus. „Abivallavanema Priit Põldmäe süüdistused tööülesannete korduvate rikkumistega on puhas laim ja minu au ja väärikuse teotamine,“ märkis ta.

Kooli personal tegi mullu direktori vallandamisest kuuldes toetuskirja, millele andis oma allkirja 24 töötajat, kes nõudsid valla otsuse tühistamist ja Uuemaa tööle ennistamist.

Allakirjutanutel jagus koolidirektori aadressil vaid häid sõnu: „Isiksusena on Uuemaa kooliarenduslikult kindla visiooniga võimekas organisaator. Ta on oma tegemistes järjekindel, järelandmatu ja otsekohene oma arvamuste väljaütlemises.“

Kumbki osapool ei soovinud toona avaldada, mis rikkumistes Uuemaad süüdistati.

Uuemaa hinnangul oli vallandamine tegelik põhjus tema töös vallavolikogu liikme ja valla revisjonikomisjoni esimehena. Rae vallavanem Mart Võrklaev eitas toona neid süüdistusi, öeldes, et Uuemaa vallandamisel polnud mingit seost tööga vallavolikogus.