PUUST JA PUNASEKS | Mille osas lähevad EKRE IKE võimaliku koalitsiooni arvamused enim lahku?

 (223)
Köievedu
KöieveduFoto: Shutterstock

Paneme Delfi valimismootori küsimuste põhjal kokku pildi sellest, missugustes punktides on Keskerakonna, EKRE ja Isamaa võimalik koalitsioon eri meelt ja mille osas nende arvamused ühtivad.

* Tingmärgid:

punane: kõik kolm erakonda on erinevatel seisukohtadel

kollane: kaks erakonda on kolmandast eriarvamusel

roheline: kõik erakonnad on ühte meelt

EESTIKEELNE HARIDUS - erimeelsus

Isamaa, EKRE: Nii lasteaia- kui kooliharidus peaks hakkama järk-järgult eesti keelele üle minema.

Keskerakond: Eesti keele õpet on vaja edendada, aga vene- ja muukeelne kool peavad säilima.

ÜRO RÄNDERAAMISTIK - erimeelsus

Isamaa, EKRE: Vastu

Keskerakond: Poolt

ALKOHOLIAKTSIISI LANGETAMINE - erimeelsus

Isamaa, EKRE: Alkoholiaktsiisi peaks langetama, et vähendada inimeste vajadust sõita Lätti alkoholi ostma ja tuua maksud Eestisse tagasi.

Keskerakond: Alkoholiaktsiisi ei peaks langetama, sest inimeste harjumus Lätist alkoholi osta nagunii üleöö ei muutu, siis võiks aktsiisid hoidma samal tasemel nagu praegu.

SÕIDUAUTODE MAKSUSTAMINE - erimeelsus

Isamaa: Ei, automaksu pole vaja.
Keskerakond: Ei, aga peaks propageerima vähemsaastavaid autosid ja ühistransporti.
EKRE: Jah, firmasõidukitele peaks kehtestama 100 eurose kuumaksu.

PENSIONITE TÕUS - erimeelsus

Isamaa: Pensioni võiks eraldi suurendada laste arvust lähtudes.
EKRE: Pension peaks tõusma 800 euroni nelja aastaga.
Keskerakond: Pension peaks tõusma ca 700 euro juurde nelja aastaga.

TULUMAKS (kas suurema sissetulekuga koos tuleb inimestelt ka suuremat tulumaksumäära küsida) - erimeelsus

Isamaa: Jah, praeguse valitsuse kehtestatud süsteem, kus suurema sissetuleku korral kaob järguti tulumaksuvaba miinimum, seda ka tagab.
EKRE: Ei, tulumaks peaks hoopis sõltuma pere laste arvust.
Keskerakond: Jah, aga õige oleks kehtestada astmeline tulumaksusüsteem.

PENSIONI II SAMMAS - erimeelsus

Isamaa: Pensioni II sammas ei ole end õigustanud, see tuleks teha vabatahtlikuks.
EKRE, Keskerakond: II pensionisambasse kogumise süsteemi pole põhjust suuremas ulatuses muuta.

LASTEGA PEREDE TOETAMINE - erimeelsus

Isamaa: Iga lapsega peaks olema seotud täiendav maksuvaba tulu lapsevanemale.
EKRE: Laste kasvatamise panus peaks väljenduma lapsevanema riikliku või kogumispensioni suurenemises.
Keskerakond: Esimese ja teise lapse lastetoetus tuleks tõsta 100 euroni kuus.

KAITSEKULUDE TÕSTMINE - erimeelsus

Isamaa, EKRE: Jah, kaitsekulud peaks kasvama 2,5 protsendi kanti SKP-st.
Keskerakond: Kaitsekuludele peab olema tagatud 2%- SKP-st.

RIIGIETTEVÕTTED BÖRSILE - erimeelsus

Isamaa: Jah, enamus riigiettevõtted tuleb vähemalt osaliselt börsile viia.
EKRE: Ei oma seisukohta.
Keskerakond: Riik peab jääma strateegiliste ettevõtete omanikuks. Muude riigiettevõtete erastamist võib kaaluda.

ÕPETAJATE PALK - erimeelsus

Isamaa: Õpetajate palk peab olema vähemalt 2000 eurot.
EKRE: Ei oma ses suhtes seisukohta.
Keskerakond: Õpetajate keskmine palk peab jõudma 2000 euroni.

HALLIDE PASSIDE VÄHENDAMINE - erimeelsus

Isamaa: Hallide passide hulk väheneb iseenesest, mistõttu Eesti kodakondsuspoliitika aluseid ei tohiks muuta.
EKRE: Eesti kodakondsuse jagamist tuleks hoopis oluliselt piirata.
Keskerakond: Jah, hallid passid peavad kaduma, pikaajalistele Eesti elanikele tuleb pakkuda lihtsustatud korras kodakondsust.

TOPELTKODAKONDSUS - erimeelsus

Isamaa: Sünnijärgsetelt kodanikelt ei saa Eesti kodakondsust ära võtta, aga mitmikkodakondsuse laiendamine pole hea.
EKRE: Topletkodakondsus tuleb täiesti välistada.
Keskerakond: Jah, kuid topeltkodakondsus peaks võiks piirduda ainult EL-i riikidega, mistõttu näiteks Venemaa kodanikud jääks sellest ringist välja.

EESTI PÕHIMAANTEEDE ARENDUS - erimeelsus

Isamaa: Tuleks jätkata kolme või neljarealiste põhimaanteede ehitamist vastavalt vajadusele.
EKRE, Keskerakond: Kõik tuleks välja ehitada 2+2 ehk neljarealisena.

LAENU VÕTMINE VALITSUSES - erimeelsus

Isamaa: Laenu võtmine pole üldiselt hea mõte, eriti jooksvate kulude katteks.
EKRE: Laenuga võiks katta nii jooksvaid kulutusi, kui maksulangetuste tõttu tekib eelarves puudujääk, ja ka suurinvesteeringuid.
Keskerakond: Laenu võiks võtta ainult investeeringute tarvis, näiteks teedeehitusse ja taristusse.

SAAREMAA JA MANDRI VAHELINE SILD - erimeelsus

Isamaa, Keskerakond: Esialgu peaks keskenduma saareelanikele soodsale praamiühendusele.
EKRE: Saarema silla pikaajalise ehitusprojektiga võiks põhimõtteliselt algust teha.

RAIL BALTIC - erimeelsus

Isamaa, Keskerakond: Jah, kiire raudteeühendus tuleb rajada.
EKRE: Ei, Rail Balticu ehitamine tuleks lõpetada.

TASUTA LASTEAIAD - erimeelsus

Isamaa, EKRE: Praegune süsteem toimib, kaaluda võiks tasude taskukohasust.
Keskerakond: Lasteaia kohatasu tuleb vanematele kaotada.

ETTEVÕTETE KASUMITE MAKSUSTAMINE - erimeelsus

Isamaa: Ei, ettevõtted maksavad praegugi kasumi väljavõtmisel tulumaksu.
EKRE, Keskerakond: Jah, Eestist välja viidavad kasumid peaksid saama mingil moel maksustatud.