Puudega inimeste elu läheb raskemaks

 (30)
Puudega inimeste elu läheb raskemaks
Foto: Andres Putting

Puudega inimesed ütlevad, et majanduskriis on nende elu tunduvalt halvemaks muutnud, selgus puuetega inimeste koja küsitlusest, mille tegemiseks andis raha Euroopa Komisjon. Enamik Eesti puudega inimesi elab praegu töövõimetuspensionist, mis on keskmiselt 2700 krooni, ja toetusest, mis jääb mõnesaja krooni piiridesse.

Puudega inimeste maakondlikud kojad küsitlesid 460 inimest Põlvamaalt, Võrumaalt, Ida-Virumaalt ja Saaremaalt. Inimestelt küsiti otse, kuidas on muutunud nende sotsiaal-ma­janduslik olukord ja toimetulek viimasel kahel aastal. Suurem osa vastas samuti otse, et halvemaks. Ida-Virumaal aga andis 178 küsitletust sellise vastuse 148 ja 27 märkis, et olukord on jäänud sa­maks, ning vaid kolm, et paremaks, kirjutab Eesti Päevaleht.

Arvestades puudega inimeste reaalset sissetulekut, mis jääb vaid 3000 krooni juurde, märgib enamik, et üksi elada ei ole võimalik ning hakkama saab ainult kellegagi koos, seetõttu elavad paljud vanematega.

Inimesed kirjutavad: „Elu on kallim, aga sissetulek sama”, „Tervis on halvem, ei saa tööd teha”, „Loobusin ühest söögikorrast”, „Jäin töötuks, praeguse töö eest miinimumpalk ja viieliikmelise pere ülalpidamine — nelja lapse koolitamine on raske”, „Noorem laps läks kooli ja kool küsib kogu aeg raha”, „Vajaksin sagedamini hooldajat”. Paljud soovivad isiklikku abistajat, aga ka raha näiteks kütte ostmiseks või laste hariduse eest tasumiseks.

Saaremaa puuetega inimeste koja juhataja Veronika Allas, kes aitas küsitlust korraldada oma maakonnas, märkis, et inimeste toimetulek kõigub neil tõesti piiri peal. „Meil on suurim probleem transport — inimesed ei saa isegi ühest vallast teise. Bussid käivad vaid paar korda nädalas,” kirjeldas ta.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Päevaleht Online’is