Pühapäeval toimuvad riigikogu valimised

 (14)
Pühapäeval toimuvad riigikogu valimised
Foto: Ilmar Saabas

Pühapäeval, 6. märtsil on riigikogu valimised. Kõik valimisjaoskonnad on avatud kella 9-st kuni 20-ni. Valimispäeval saab hääletada üksnes oma kodukoha jaoskonnas ning kaasa tuleb võtta kehtiv isikut tõendav dokument.

Valijakaarti ei ole vaja kaasa võtta. Hääletamissedelile tuleb selgelt ja arusaadavalt kirjutada kandidaadi number. Elektrooniliselt antud häält valimispäeval enam muuta ei saa, teatas vabariigi valimiskomisjon.

Samal päeval toimub ka kodus hääletamine. Kui valija terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada hääletamisruumis, võib ta taotleda hääletamist kodus. Selleks esitab valija oma elukohajärgsele valla- või linnavalitsusele (Tallinnas linnaosavalitsusele) või jaoskonnakomisjonile kirjaliku taotluse hiljemalt 6. märtsil kuni kella 16-ni.