Pronkssõduri kaitsjad paluvad Bushilt abi

 (166)
Pronkssõdur

Kolm pronkssõdurit kaitsvat venekeelset poliitikut kirjutasid kirja USA president George Bushile palvega, et viimane veenaks Eesti poliitilist eliiti mälestusmärki igaveseks rahule jätma.

USA presidendile Valgesse Majja adresseeritud kirjas, millele on alla kirjutanud Tõnismäe monumendi kaitsja Dmitri Klenski, pronkssõduri kaitsele pühendunud ühiskondliku liikumise Öine Vahtkond esindaja Vladimir Studenetski ning riigikogus esindamata Konstitutsioonipartei esimees Andrei Zarenkov, meenutatakse USA armee seersant David Kealey’t, kes Afganistanis taastab langenud nõukogude lenduritele püstitatud mälestusmärki.

Kirja autorite sõnul ütles Kealey, et ta taastab mälestust sõjameestest, kes langesid täites oma sõdurikohust ning tema arvates tuleb kõikidesse sõjas langenutesse suhtuda austuse ja lugupidamisega, vahendab Postimees Online BNS-i.

Kirja autorid viitavad ka sõjaohvrite kaitset käsitlevale Genfi konventsioonile 1949. aasta 12.augustist ning selle lisaprotokollile, mis ütlevad, et sõjas langenute mälestamine ei tohi sõltuda arvamusest selle sõja iseloomu kohta.

“Me ei mõista, miks eirates Genfi konventsiooni, rüvetatakse Eestis pidevalt ning praktiliselt karistamatult langenud nõukogude sõjameeste mälestusele püstitatud mälestusmärke ning isegi riiklikul tasandil püütakse demonteerida mälestusmärk sõjameestele, kes ei okupeerinud mitte kedagi, vaid ajasid taga saksa röövvallutajaid kuni Berliinini ning täitsid oma sõdurikohust, see tähendab nad tegid sedasama, mida tegid Ameerika Ühendriikide USA sõdurid D.Eisenhoweri juhtimisel,” seisab kirjas.