Pronksmeest ei saa minema viia

 (178)
Punaveteranid pronkssõduri juures
Foto: DELFI

Põhja politseiprefektuur ei näe õigusrikkumist Tallinnas Tõnismäe pronkssõduri monumendi juures toimunud punaveteranide kogunemises, samuti pole politsei hinnangul seaduslikku alust Tõnismäe monumendi teisaldamiseks.

Saue elanik Põlluaas taotles septembri keskel politseile saadetud avalduses väärteomenetluse algatamist punaveteranide kogunemise asjus 22. septembril, kuna üritus oli tema arvates avalikult sotsiaalset ja rahvuslikku vaenu õhutav.

Põlluaas taotles avalduses ka Tõnismäe pronkssõduri monumendi mahavõttu, kuna see heroiseerib tema hinnangul kommunismikuritegusid.

Politsei otsustas Saue elaniku Põlluaasa avalduse alusel menetlust mitte alustada.

“Inimeste koosviibimist Tõnismäel ei saanud õigusaktidest lähtuvalt keelustada. Tallinna avaliku korra eeskirjas sätestatud ürituse korraldamise tunnused antud koosviibimisel puudusid, mistõttu ei olnud neil vaja ka luba,” ütles BNS-ile Põhja politseiprefektuuri pressiesindaja Madis Tilga.

Ta märkis, et põhiseaduse järgi on igaühel õigus vabale eneseteostusele, väljaarvatud seadustega sätestatud piirangud ning lillede asetamine kalmule või mälestuskohale ei ole seadusega keelatud, kui sellega ei kaasne mingit muud seaduses keelatud tegevust.

Tilga sõnul ei ole politseil õigust otsustada pronkssõduri monumendi eemaldamist, kuna see ei kuulu politsei pädevusse.

Punaveteranid kogunesid 22. septembril Tõnismäe pronkssõduri juures tähistama Nõukogude armee vägede Tallinnasse sissemarsi 60. aastapäeva ning asetasid monumendi jalamile lilli ja pärgi. Tavapärast tervisenapsu võtmist politsei sellel aastal ei märganud.