Pronksiöö ainsa inimohvri Dmitri Ganini tapja pääses karistusest

 (172)
MATUSED MUSTVEES
MATUSED MUSTVEESFoto: Delfi/Eesti ajalehed

Kümnest aastast jäi väheks, et tõestada, kes kümnest Ganini peksjast oli ühtlasi tema pussitaja. Tema tapmise uurimiseks alustatud kriminaalmenetlus lõpetati aegumisega.

Karistusseadustiku § 81 kohaselt aegub tapmine kümne aastaga. Sellest tulenevalt lõpetas Põhja ringkonnaprokuratuur 7. juunil pärast toimikute täiendavat kontrolli Dmitri Ganini tapmise uurimiseks alustatud kriminaalmenetluse süüteo aegumisega.

Dmitri Ganin tapeti ühe noatorkega 27. aprillil 2007. aastal Tatari tänaval. Tema surma asjaolude väljaselgitamiseks alustas Keskkriminaalpolitsei koos Põhja Ringkonnaprokuratuuriga kriminaalmenetlust karistusseadustiku tapmist käsitleva paragrahvi alusel. Kriminaalmenetlus on olnud väga põhjalik ja politsei on teinud järjepidevat tööd juhtunu asjaolude väljaselgitamisel. Menetluse käigus sai selgeks, et Ganini surma põhjustas üks noatorge ning et enne seda oli teda ka käte ja jalgadega löödud. Kriminaalmenetluse käigus tuvastati kõik Ganini peksmises osalenud isikud, kuid ei ole leitud tõendeid, et tuvastada torkehaava põhjustaja, mille tagajärjel ohver suri. Õigusriigile omaselt on Eestis kõrge tõendamislävi ning peksjate tuvastamisest ei piisa tapmise tõendamiseks.

Täna käis kriminaalasja käigus kogutud tõenditega tutvumas ka kannatanu esindaja. Hetkel on võimalik kriminaalasja lõpetamine edasi kaevata.

8. märtsil 1987 sündinud ja 28. aprillil 2007 hukkunud Dmitri Ganin oli eestivene õpilane. Ta oli ainus 2007. aasta pronksiöö rahutustes hukkunud inimene. Tema surma kajastati paljudes Venemaa ja Eesti meediaväljaannetes. Ganin maeti 3. mail 2007 Mustvees.