Prokuratuur taunib Savisaare kriminaalasja materjalide avaldamist

 (45)
Edgar Savisaar on näide, kuidas mõjukas saab olla ka mingeid sündmusi ja arengut kinni hoides või pidurdades.
Foto: Andres Putting

Prokuratuur taunib tõendite ja süüdistuse detailide avaldamist väljaspool kohtusaali. Sel põhjusel pöördus täna prokuratuur toimukutest pärit materjale avaldanud ajaleht Postimehe peatoimetaja poole, teatas prokuratuur.

Prokuratuur mõistab ajakirjandusvabaduse tähtsust ja tähendust, kuid peab kuritegevuse vastase võitluse eest vastutava asutusena oluliseks juhtida tähelepanu sellele, et väljaspool kohtusaali tõendite ja süüdistuse detailide avaldamine võib kahjustada ausa kohtupidamise põhimõtet ning ohtu seada õigusriigile omase viisi tõe tuvastamiseks läbi kriminaalmenetluse.

Seega palub prokuratuur edaspidi arvestada pressivabaduse kõrval ka teiste oluliste põhiõigustega, sealhulgas põhiseaduse §-s 13 sätestatud igaühe õigusega riigi ja seaduse kaitsele. Samuti palub prokuratuur ajakirjandusvabaduse rakendamisel arvestada sellega, et prokuratuuri jaoks on oma riigi inimeste silmis usaldusväärsuse säilimine oluline, sest üksnes läbi inimeste põhiõigusi austava asutuse on võimalik kaitsta kõiki inimesi parimal moel.

Prokuratuur ei saa paluda avaldada ajakirjandusel oma allikaid, kuid riigi õigussüsteemi usaldusvääruse ja väärikuse ning inimeste põhiõiguste kaitse kohustusest tulenevalt, palume prokuratuurist mittepärinevate kriminaalmenetluse andmete avaldamisel märkida juurde see asjaolu, et need materjalid ei pärine prokuratuurist.