Prokuratuur lekkis jälle: jätame pikendamise rahuldamata, eriti kui E. Savisaar tuuseldab mööda linnavalitsust ja Venemaad

 (232)
Lisatud prokuratuuri kommentaar
15.10.2016 valiti häältega 10651 valiti Keskerakonna volikogu juhtima pikaaegne Keskerakonna liige Kersti Sarapuu.
Edgar SavisaarFoto: Karli Saul

Edgar Savisaar pani täna oma Facebooki lehele prokuratuuri töötajate omavahelise kirjavahetuse, mis kogemata edastati altkäemaksu võtmises kahtlustatava Savisaare kaitsjatele.

Pildi paremaks nägemiseks kliki selle peal.
Savisaar kirjeldas seda oma Facebooki lehel alljärgnevalt.

"Kaks ei jää kolmandata…

Öeldakse ka, et kolm on kohtu seadus. Igal juhul on Riigiprokuratuuri senini kahest juhtumist koosnenud eksimuste rida saanud täiendust kolmanda näol. Aga alustuseks meenutagem.

Sügis 2015, esimene eksimus. Kriminaalasja esimestel avalikel päevadel saadeti prokuratuurist minu kaitsjale majasiseseks kasutamiseks mõeldud dokument. Sealt nähtusid prokuröride tähelepanekud kahtlustuste nõrkadest kohtadest. Kaitsjad annavad materjali ajakirjanikele, süüdistajatel on piinlik, vabandatakse.

Kevad/suvi 2016, teine eksimus. Minu kaitsja palus tagastada mulle kuuluv videovalveseadme kõvaketas, millele on talletatud Hundisilma läbiotsimise päev. Uurija ja riigiprokurörid keelduvad, kuna nad tahavad enne kustutada läbiotsimist kajastava videomaterjali. Ekslikult märgitakse vastavasse määrusesse, et läbiotsimine toimus 22.09.2016 ehk aasta hiljem, kui see tegelikult aset leidis. Kuna selle päeva kohta kõvakettal mingit salvestust ei olnud, kohustas kohus kõvaketta tagasi andma. Kogu lugu on algusest peale avalik, süüdistajatel on piinlik, vabandatakse.

Seotud lood:

Sügis 2016, aeg on käes kolmandaks eksimuseks. 17.10.2016 saab minu kaitsja Riigiprokuratuurilt järjekordsed toimikud, sel korral siis seoses teavituskampaania looga. Kokku on materjali 21 köite jagu (ca 5000 lk). Riigiprokuratuur annab kaitsjatele tutvumiseks aega 14 päeva. Kuna materjal on mahukas ja kaitsjal tuleb kaasata ka omapoolsed eksperdid (hindamaks Riigiprokuratuuri poolt tellitud väliseksperdi hinnangute adekvaatsust), palub kaitsja pikendada materjaliga tutvumise aega kuni 01.12.2016. Vastusena saab kaitsja määruse, millega antakse nädala jagu aega juurde. Ühegi sõnaga ei peatuta määruses aga vajadusel töötada omapoolsete ekspertidega. Tähtaeg määrati ja nii on. Siinkohal võiks ju spekuleerida ebaõiglasest menetlusest ja kallutatud riigiprokuröridest aga sel korral pole spekulatsioone vaja. On tõendid ja on faktid.

Nimelt edastati Riigiprokuratuurist ühes määrusega minu kaitsjale ekslikult ka riigiprokuröride omavaheline kirjavahetus. Seda saate kõik vaadata ja lugeda lisatud piltidelt. Sellest kirjavahetusest nähtub, millest siis tegelikult ikkagi Riigiprokuratuuris lähtutakse, kui Edgar Savisaare kaitsja taotlusi läbi vaadatakse. Riigiprokurör Evestuse sõnakasutus mind iseloomustades on juhanpartsilik või siimraielik, mis on lihtsalt kohatu ühele kõrgele riigiametnikule. Oluline on aga, et kaalumisel ei ole seaduses toodud asjaolud, vaid see, kus ma olen oma ratastooliga „tuuseldanud“. Ma tuletan siinkohal kõigile (s.h riigiprokurör Evestusele) meelde, et mul ei ole keelatud käia ei Tallinna Linnavalitsuse ruumides ega ka Venemaal. Linnavalitsuses käisin, kuna tundsin sellest puudust. Venemaal käisin aga otsimas lahendust jala kaotusega kaasnevatele n.ö fantoomkülmetusele.

Muide, see ei ole esimene kord, kui prokuratuur on selles kriminaalasjas lähtunud enda huvidest, mitte seadusest. Ka viidatud kõvaketta loos toodi kõvaketta tagastamisest keeldumisel põhjusena asjaolu, et videolindile olevat sattunud uurijate näod, mis olid uurija ja riigiprokuröride hinnangul riigisaladuseks. Seda hoolimata sellest, et neid nägusid nägin mina, minu kaitsjad ja minu autojuht ning meedia vahendusel kogu Eesti rahvas pealekauba. Kui esitasin selle peale kuriteokaebuse, sest järelikult avaldati ju nii toimides riigisaladus, teatati mulle Riigiprokuratuurist, enam nad seda teavet riigisaladuseks ei pea ja uurimist pole vaja alustada.

Ma olen algusest peale teadnud, et see menetlus ei ole olnud aus. Täna saavad kõik ise otsustada, kas seadustele vilistatakse seetõttu, et seadusi ei tunta või seetõttu, et neid ei tahetagi täita.
On aeg taanduda, riigiprokurör Evestus?"

Riigiprokuratuuri pressiesindaja Kristina Kostina ütles Delfile, et Edgar Savisaare Facebooki kontol viidatud meilivahetus ei ole käsitletav ametliku vastusena kaitsjale, vaid menetluslik otsus on manusena kirjale lisatud.

"Kuna kriminaalasja menetlemisega on seotud mitu prokuröri, siis eelneb otsuse vastuvõtmisele arvamuste andmine. E. Savisaare Facebooki kontol on tähelepanu juhitud kooskõlastusringis avaldatud arvamusele. Lisatud menetlusotsus tähtaja osalise pikendamise kohta on käsitletav prokuratuuri poolt koostatud ametliku vastusena ega jäta oma sisus tõlgendamisruumi," ütles Kostina.