Prokuratuur läbiotsimisest: advokaat Sven Sillar pidas kaitsealusega keelatud kirjavahetust

 (9)
Pressikonverents Riigiprokuratuuris Edgar Savisaare asjus
Riigiprokuratuuri hoone TallinnasFoto: Andres Putting

Prokuratuur ütles möödunud neljapäeval toimunud läbiotsimise kommentaariks, et advokaat Sven Sillarit, kelle Tallinna büroos läbiotsimine toimus, milleski ei kahtlustata.

Riigiprokuratuur kinnitas Delfile, et kohtumääruse alusel toimus vandeadvokaat Sven Sillari büroos läbiotsimine seoses menetluses oleva kriminaalasjaga. Läbiotsimise eesmärk ei olnud saada juurdepääs advokaadi ja kliendi vahelisele konfidentsiaalsele teabele ning Sven Sillarile milleski kahtlustust esitatud ei ole.

Läbiotsimise käigus leiti kahtlustatavate ja kolmandate isikute vaheline kirjavahetus, mida hoolimata prokuratuuri seatud suhtluspiirangust vahendas advokaadibüroo. Arvestades, et kaitsja on suhelnud kahtlusalustega viisil, mis võib soodustada uute kuritegude toimepanemist, esitas riigiprokuratuur sel teisipäeval Harju maakohtule kaitsja taandamise taotluse ja kohus vaatab selle läbi järgmisel nädalal.

ERR-i andmetel oli läbiotsimine seotud kahtlustatavana eeluurimisvangistuses viibiva Hubert Hirvega. Ametlikult kinnitamata andmetel esitasid politseiametnikud läbiotsimismääruse, millest selgus, et prokuratuur on jälitustegevuse käigus teinud kindlaks, et Hirve lähedased käisid advokaadibüroos väidetavasse kuritegelikku ühendusse kuulumises kahtlustatava mehe kirju lugemas.

Veebruari keskel lubas maakohus vahistada Hirve, tema äripartneri Pavel Gammeri, samuti Eesti kuritegelikus ilmas tuntud Ahmed Ozdojevi ja veel neli inimest. Ozdojevi vabastas kohus rekordilise, 350 000 euro suuruse kautsjoni vastu.

Seotud lood:

Kahtlustatavate hulgas on ka tuntud vandeadvokaat Viktor Särgava ning keskkriminaalpolitsei pidas teiste hulgas kinni ka oma kunagise kolleegi, rahapesu andmebüroos üle kümne aasta töötanud Aivar Orukase, samuti kunagise kaitsepolitseiniku Viljar Subka.

Riigiprokuratuuri kahtlustuse järgi on aastaid tegutsenud kuritegelik ühendus toime pannud erinevaid majandusalaseid ning varavastaseid kuritegusid eesmärgiga teenida ühenduse juhtidele ning liikmetele varalist kasu.

Kahtlustuse kohaselt kasutati lisaks füüsilistele isikutele kuritegude toimepanemiseks ka erinevaid juriidilisi isikuid.