President ei arvestanud keelenõukogu ja lendurite palvet lennunduskeele osas

 (72)
Lennujaam udus
Tallinna LennujaamFoto: Madis Kallas

Vaatamata Eesti keelenõukogu ja lendurite pöördumisele, millega tauniti eestikeelse raadioside kaotamist Eesti õhuruumis, pole muudatus presidendi hinnangul vastuolus Eesti põhiseadusega ja riigipea kuulutas selle 12. veebruaril välja.

Riigipea nimel vastas Eesti keelenõukogu pöördumisele presidendi kantselei direktor Siim Raie, et inglise keele kasutamine ühise raadioside keelena Põhja-Euroopa õhuruumis on Eestile võetud rahvusvaheline kohustus.

Eesmärk on saavutada 2015. aasta lõpuks trassivaba õhuruum Põhja-Euroopas ja liikuda Euroopa Liidu ühtse õhuruumi suunas, selgitas Raie rahvusvahelist kohustust.

"Need muudatused teenivad keskkonnakaitse ja lennuohutuse huve," ütles Raie vastuses keelenõukogule. "Võetud kohustuse täitmine ei ole presidendi hinnangul vastuolus Eesti põhiseadusega. Eesti keel – Eesti riigikeel - lennundusest ei kao.

Raie pidas kahetsusväärseks puudulikku kaasamist ja ebaõnnestunud teavitust seaduseelnõu menetlemisel.

Eesti keelenõukogu pöördus presidendi poole murega eesti keele kasutusala kitsendamise pärast lennundusvaldkonnas.

Keelenõukogu juhtis oma pöördumises tähelepanu, et kehtiva lennundusseaduse kohaselt peab lennunduse raadioside olema tagatud eesti või inglise keeles. Riigikogu võttis aga jaanuari lõpus vastu lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse, mille kohaselt peab lennunduse raadioside olema tagatud inglise keeles.

Seotud lood:

Seadusemuudatusega ette nähtud eestikeelse raadioside kaotamine on keelenõukogu arvates vastuolus nii põhiseaduse kui ka keeleseaduse põhimõtetega.

Lennunduse raadioside võõrkeelestumine tähendaks keelenõukogu hinnnagul seda, et lennujuhtidelt ei nõutaks enam eesti keele oskust, mis kahjutaks tunduvalt lennundusohutust.

Laiemalt on aga seadusemuudatuse näol tegemist ühe eesti keele olulise kasutusvaldkonna kaotamisega, mis kahjustab eesti keele positsiooni riigikeele ning arenenud kultuurkeelena.

Ka Eesti Liinilendurite Assotsiatsioon (ELA) ei toeta eestikeelse raadioside kaotamist Eesti õhuruumis ning pöördus samuti presidendi poole palvega seda seadust mitte välja kuulutada.