Presidendi teaduspreemia sai Veronika Kalmus

 (9)
Presidendi teaduspreemia sai Veronika Kalmus
Foto: Andres Putting

President Toomas Hendrik Ilves andis täna Kadriorus sotsioloogile ja meediateadlasele Veronika Kalmusele üle presidendi kultuurirahastu noore teadlase preemia suurusega 75 000 krooni.

„Teie esimene suurem töö käitles meie kõigi kõige esimese õpiku — aabitsa — väärtusstruktuuri muutumisi 20. sajandil. Seega seda, kuidas õpikutes kajastusid ühiskonna arusaamad ja väärtushinnangud,“ ütles Ilves preemiat üle andes, teatas presidendi kantselei.

„Loogilise jätkuna olete jõudnud esimesest õpikust kõige kaasaegsemani. Virtuaalõpikuni pealkirjaga “internet”, täpsemalt selleni, kuidas meieni jõudev infotulv mõjutab noorte käitumist ja nende väärtushinnanguid.“

President Ilvese sõnul väärib tunnustust Veronika Kalmuse töö tulevaste teadlaste juhendajana ning ka tulevaste ajakirjanike õpetajana.

Aastal 2003 kaitses Kalmus sotsioloogia erialal doktoritöö „School Textbooks in the Field of Socialisation“, mis keskendus ühelt poolt sotsiokultuuriliste muutuste ja õpikudiskursuse muutuste vahelistele seostele ning teiselt poolt kooliõpikute rollile sotsialisatsiooniprotsessis.

Doktoritöö järgselt on ta keskendunud kahele peamisele suunale: muutuvad väärtushinnangud Eesti siirdeperioodi kultuurikontekstis ning lapsed ja noored kujunevas info- ja tarbimisühiskonnas. Veronika Kalmus osaleb Eesti uurimisrühma juhina ka rahvusvahelises, 21 Euroopa riigi teadlasi koondavas uurimisvõrgustikus EU Kids Online.

SA Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu annab noore teadlase preemiat välja alates 2000. aastast. 75 000 krooni suurust preemiat rahastab kultuurirahastu nõukogu liige Toomas Luman. Möödunud aastal sai preemia keemik Ivari Kaljurand.