Presidendi preemiatele saab septembri lõpuni veel kandidaate esitada


Presidendi preemiatele saab septembri lõpuni veel kandidaate esitada
Foto: Andres Putting

Sihtasutus Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu 2011. aasta hariduspreemiale ja reaalteaduste eripreemiale saab esitada kandidaate 30. septembrini.

Kultuurirahastu nõukogu annab välja kolm hariduspreemiat väärtuses 4793, 3515 ja 2876 eurot (75 000, 55 000 ja 45 000 krooni, ülekande tegemisel arvestatakse täpse vahetuskursiga), mida rahastab Sampo Pank.

Kultuurirahastu ootab hariduspreemia konkursist osa võtma kõiki haridusalaga seotud inimesi, kes on saavutanud silmapaistvaid tulemusi Eesti hariduselus õpetajana, õppejõuna, haridusasutuse juhi või töötajana, õpikute ja metoodiliste materjalide koostajana, samuti haridusalaste praktiliste uuenduste algatamise ja ellurakendamisega või ametnikuna hariduspoliitika väljatöötamisel.

Presidendi reaalteaduste eripreemia statuudi tähenduses loetakse reaalteadusteks matemaatikat, füüsikat, keemiat, bioloogiat, arvutiteadust, bioinformaatikat ja geenitehnoloogiat. Reaalteaduste eripreemia suurus on 3834 eurot (60 000 krooni, ülekande tegemisel arvestatakse täpse vahetuskursiga). Preemiat rahastab Skype Eesti.

Presidendi reaalteaduste eripreemia konkursile oodatakse inimesi, kes on paistnud silma reaalteaduste õpetajana ja/või õppejõuna mis tahes õpitasandil; kelle õpilased on leidnud äramärkimist rahvusvahelistel võistlustel või saavutanud häid kohti reaalteaduste olümpiaadidel; kes on koostanud reaalteaduste õpikuid ja metoodilisi materjale; kes on reaalteadusi õpetades algatanud praktilisi uuendusi ning viinud neid ellu.

Preemiale kandideerimiseks tuleb esitada kirjalik avaldus koos isikuandmetega (nimi, aadress, haridustee, tööalane tegevus); preemiale vastava tegevuse üksikasjalik kirjeldus koos kandideerija tööandja või töökollektiivi ja kutse-, ameti- või erialaühingu(te) poolsete soovitustega.

Oma kandidatuuri võivad esitada nii haridusala inimesed ise kui ka nende tööandjad, õppe-ja haridusasutused, õpilased, üliõpilased ning haridusalal tegutsevad ühendused.

Kõik vajalikud dokumendid tuleb saata või tuua Vabariigi Presidendi Kultuurirahastule aadressil A. Weizenbergi 39, 15050 Tallinn või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vpinfo@vpk.ee.