Presidendi käsundusohvitserist sai preester

 (14)
Küünitab
Corbis/Scanpix

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku metropoliit Stefanus pühitses pühapäeval preestriks diakon Toivo Treima, kes hakkab teenima EAÕK Pärnu ja Saare piiskopkonna kogudusi Saare maakonnas.

Kaitseväelase karjääri jooksul on isa Toivo Treima läbinud mitmeid täienduskursusi ja -koolitusi, sealhulgas vanemstaabiohvitseride kursused Balti kaitsekolledžis ja NATO planeerimis- ning juhtimiskursused Saksamaal ja USA-s, kirjutab Meie Maa.

Isa Toivo Treima on varem töötanud vabariigi presidendi käsundusohvitserina, kaitsejõudude peastaabi informatsiooniosakonnas ning tänavu septembrini Balti kaitsekolledži õppejõuna.

Isa Toivo Treima on sündinud 1958. aastal Pärnus ja lõpetanud Pärnu I õhtukeskkooli. Seejärel õppis ta Tartu ülikoolis vene keelt ja kirjandust, Uppsala ülikoolis rootsi keelt ja kirjandust ning vaimulikke distsipliine EMK teoloogilises seminaris ja Püha Platoni seminaris.

Toivo Treima on abielus ja nelja tütre isa.

Hetkel teenib Saaremaal lisaks Toivole veel kolm preestrit.